Потпредседник Владе и министар одбране господин Милош Вучевић упутио је председнику УВПС Љубомиру Драгањцу писмо захвалности следеће садржине:

,,Потпредседник Владе и министар одбране господин Милош Вучевић, најсрдачније Вам се захваљује на честитки коју сте му упутили поводом ступања на нову дужност.

Уверен сам да ћемо заједничким напорима и у наредном периоду међусобну сарадњу и односе подићи на виши ниво у корист свих грађана Републике Србије.

Желимо Вам добро здравље и успех на личном и професионалном плану“.

Из Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања (потписао помоћник министра Зоран Милошевић) стигао је акт насловљен на председника УВПС пензионисаног генерал-потпуковника Љубомира Драгањца који због значаја доносимо у целости:

,,Поводом Вашег дописа који сте упутили председнику Републике Србије, a достављене Влади Републике Србије и овом министарству на даљу надлежност, у којем предлажете смањење разлике у примањима професионалних припадника Војске Србије и пензионисаних официра и подофицира, из делокруга овог министарства, имајући у виду прописе о пензијском и инвалидском осигурању, указујемо на следеће:

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,Службни гласник PC’ бр. 101/10), у постојећи систем пензијског и инвалидског осигурања од 1. јануара 2012. године, укључени су војни осигураници и корисници, тако да од тог датума и ова категорија осигураника има иста права и обавезе као и остали осигураници у систему пензијског и инвалидског осигурања, уз одређене повољности у односу на остале осигуранике.

Напомињемо, да je њиховим укључивањем у ,цивилни систем’ пензијског и инвалидског осигурања успостављен јединствен систем пензијског и инвалидског осигурања у Србији и да своја права остварују у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Поред тога, што се тиче усклађивања пензије, указујемо да je одредбом члана 193. став 1. Закона о Војсци Србије (,Службени гласник PC’, број 116/07), који je ступио на снагу 1. јануара 2008. године, било прописано да се усклађивање износа пензија војних осигураника остварених до дана ступања на снагу тог закона, врши пo динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. Наведено je значило да се од 1. јануара 2008. године и на кориснике војних пензија примењују одредбе о редовном усклађивању пензије сагласно прописима о пензијском и инвалидском осигурању, односно корисницима војних пензија, као и осталим корисницима пензије, пензије се усклађују no истој динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 2. новембра 2022.године, размотрио захтеве достављене у октобру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

 

 

          Председник УВПС Љубомир Драгањац, поводом избора на функцију министра одбране, упутио је честитку Милошу Вучевићу, следеће садржине:

 Поводом избора на функцију министра одбране у Влади Републике Србије у име Удружења војних пензионера Србије које окупља близу 2О.000 чланова и у своје лично, упућујем Вам искрене честитке и најбоље жеље за успехе у обављању за народ и државу те значајне дужности.

Србији је изнад свега потребан мир, како би се обезбедили услови за свеопшти развој, што одвраћањем од нарушавања државног поретка може и мора да обезбеди само јак и стабилан систем одбране.

Убеђени смо да ћете Ви лично, као и до сада, давати значајан допринос напретку земље, одговорима на све изазове и претње, посебно јачању одбрамбених потенцијала државе. Надамо се да ће сарадња Удружења војних пензионера Србије и Министарства одбране бити настављена узлазном путањом, у складу са досадашњом праксом и свеукупним потребама и интересима.

 

 

Вакцинација против сезонског грипа за војне осигуранике, ове године, почела је на време, 17. 10. 2022. године, четворовалентном вакцином.

Вакцинација се спроводи у Центру војномедицинских установа Београд, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад за све војне осигуранике, а на ВМА за запослене у тој установи.

Већина наших чланова припада различитим групама: старији од 65 година, кардиолошки болесници, особе са шећерном болешћу, високим притиском, слабијим имунолошким статусом.

Епидемиолошка ситуације је и даље веома сложена и зато сматрамо да је у циљу заштите здравља, смањења ризика од компликација, па и оних најлошијих сценарија веома важно благовремено  вакцинисање.

До сада није било повратних информација да је било проблема (што је нажалост био случај прошле године), приликом вакцинације против сезонског грипа за војне осигуранике у местима где немамо војноздравствене установе, и надамо се да их неће ни бити.

Вакцинишите се на време!

Из Управе за традицију, стандард и ветеране MO добилисмо обавештење следеће садржине:

 

Обавештавамо вас да су дана 04.10.2022.године расписани Јавни позиви за куповину станова у вишепородичним стамбеним објектима у Краљеву, Крагујевцу, Врању и СремскојМитровици и да су објављени у дневном листу Вечерње Новости, као и насајтуwww.ssb-srbija.rs.

 

Право на куповину стана остварују лица која се  налазе на списку лица која могу остварити право на куповину стана под повољнијим условима у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019, 9/20 и 52/21), Уредбом о условима, начину и поступку за утврђивање испуњености услова за куповину стана под повољним условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ број 88/22) и Уредбом о начину, поступку и процедурама продаје станова и утврђивања редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину стана под повољним условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ број 88/22).

 

Лица која немају трајно решену стамбену потребу или која имају неодговарајући стан, а која желе да остваре право на куповину станова могу да искажу намеру за куповину стана подношењем електронске пријаве и то:

 

  • за Краљево  од 17.10.2022. године у 12.00 часова до 21.10.2022. године у 12.00 часова
  • за Крагујевац од 24.10.2022. године у 12.00 часова до 28.10.2022. године у 12.00 часова.
  • за Врање од 31. 10.2022. године у 12.00 часова до 04.11.2022. године у 12.00 часова и
  • за Сремску Митровицу 07. 11.2022. године у 12.00 часова до 11.11.2022. године у 12.00 часова.

 

Лица се пријављују путем линка који ће бити активан на сајту www.ssb-srbija.rs , на страни сваког појединачног града у предвиђеном термину. Након избора града, кликом на дугме „Пријава“ и након уношења тражених података, кликом на дугме „пошаљи“ прослеђује се пријава. Након извршеног утврђивања веродостојности података из електронских пријава и утврђивања редоследа лица која испуњавају услове за куповину стана под повољним условима по одговарајућим категоријама, а у складу са одредбама Уредбе о начину, поступку и процедурама продаје станова и утврђивања редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину стана под повољним условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ број 88/22), лица која испуњавају услове биће позивана према утврђеном редоследу ради обавештавања о терминима за почетак поступка купопродаје стана.

 

 

 

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. октобра  2022. године, размотрио захтеве достављене у септембру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Краљево ЖПБ: 34.000,00 – по члану  9.886,48 динара;

ОпОр Ужице ТД: 34.000,00 – по члану  7.226,14 динара;

ОпОр Нови Сад ЕГ: 34.000,00 – по члану  6.044,15 динара;

ОпОр Врање ПБ: 36.000,00 – по члану  11.004,36 динара;

ОпОр Панчево БЖ: 27.000,00 – по члану  17.762,78 динара;

ОпОр Нови Сад ПМ: 32.000,00 – по члану  17.810,00 динара;

ОпОр Ниш ПС: 34.000,00 – по члану  12.439,61 динара;

Господине председниче Републике Србије,

Обраћамо Вам се у име војних пензионера, чије су пензије последњих година, иако увећаване, реално мање. Наглашавамо да се непрекидно повећава разлика између плата професионалних припадника Војске Србије и пензионисаних припадника Војске Србије, који су деценијама часно и са успехом обављали значајне и тешке дужности у области одбране земље.

Урушавање војних пензија, у односу на плате професионалних припадника, започето je изменама Закона о Војсци Југославије (од 1.1.2008. године), када се пензије не усклађују са кретањем плата професионалних војних лица, што je довело до великог заостајања пензија у односу на плате. До измене закона, пензије су биле 85 одсто у односу на плате, a сада су у просеку на око 60 одсто од плате. Променом тога закона и измештањем система пензијског и инвалидског осигурања војних лица из Фонда за социјално осигурање војних лица (Фонд за СОВО) у Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије (Фонд ПИО) (од 1.1.2012. године) створене су драстичне разлике у висини пензија старешина истога чина и положаја, што се раније није догађало. Стога Удружење војних пензионера Србије предлаже аутономно уређење пензијског система војних осигураника, тако што би се износ пензије утврђивао у одговарајућем проценту (85%) од износа плате у последњем месецу пред пензионисање, пензије усклађивале са порастом плата у Војсци, a послови пензијског осигурања вратили у делокруг Фонда за СОВО.

Посебно истичемо чињеницу да пензије нису усклађиване током трајања Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, чиме je проузроковано додатно заостајање пензија за платама. Све je више појединаца у редовима пензионера који сматрају да су дискриминисани у односу на професионалне припаднике Војске, то јест да су мерама званичних државних органа стављени у положај грађана другог реда, који се све више сиромаше.

Полазећи од напред изложеног, очекујемо од Вас као председника Републике Србије и врховног команданта Војске Србије да се, и поред Ваших бројних обавеза, напред изложено размотри, a да Влада Републике Србије и други државни органи ситуацију свестрано анализирају и донесу одлуке у складу са принципима правде и тиме пронађе решење за ублажавање све веће разлике између плата професионалних припадника Војске и месечних примања пензионисаних припадника.

Висина плата и пензија професионалних припадника војске, сигурно, утиче и на младе да се определе и да радни век проведу на дужностима у систему одбране.

 

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
Генерал-потпуковник у пензији
Љубомир Драгањац

 Навршило се 29 година од како је на друштвену сцену Србије ступила нова организација која је у форми удружења грађана окупила војне пензионере да би свестраним активностима утицала на заустављање негативног тренда статусних и других питања од значаја за пензионисане официре и подофицире. Удружење војних пензионера Србије било је и остало главни ослонац у решавању важних питања наше популације.

У тешким и сложеним условима 1993. године, када је после разбијања СФРЈ нова држава (СРЈ) била у вртлогу хиперинфлације и под санкцијама међународне заједнице, а Заједница социјалног осигурања војних осигураника, на основу Закона о Војсци Југославије и Уредбе Савезне владе, трансформисана у Фонд за социјално осигурање војних осигураника логично је било да се војни пензионери организују. Били смо у врло тешком положају у погледу остваривања стечених статусних права из пензијског и инвалидског осигурања, здравствене заштите, стамбеног збрињавања и друштвеног статуса.

У Хорској сали Дома ВС у Београду 16. септембра одржана је седница Главног одбора Скупштине УВПС. После уобичајеног усвајања записника са претходне седнице, донета је одлука о додели признања УВПС. Комплетан списак биће објављен у идућем броју ,,Војног ветерана“.

Чланови Главног одбора потом су информисани о проблемима које тиште војне пензионере и о мерама које се предузимају за њихово решавање.

На седници је усвојен текст обраћања председнику Републике Србије господину Александру Вучићу, који објављујемо у целости.