Председник УВПС Љубомир Драгањац обратио се председници Владе Републике Србије госпођи Ани Брнабић актом следеће садржине:

 

У последњих неколико година, у више наврата, званичници Републике Србије одали су признање пензионерима због фискалне стабилизације државних финансија. Tерет стабилизације највише су на својим плећима поднели грађани трећег доба, међу њима готово сви војни пензионери (96 одсто). Тако уместо признања за највећи допринос стабилизацији државних финансија, пензионери се данас осећају као кажњени за велико одрицање.

 

Ваша изјава за медије од 1. јула ове године многе војне пензионере учинила је неспокојним. Не мали број њих негативно је реаговао, захтевајући појашњење чињеница. На нарочито незадовољство наишле су ваше речи ,,да је у протекле две године Влада повећала пензије у просеку за 12,5 одсто, док су најниже пензије повећане за нешто више од 13 одсто“. Колико је нама познато, а то је и сушта истина, у последње две године пензије нису повећане ни за један промил, осим за пет одсто онима који су имали примања до 25.000 динара, што није у складу са системским законом о пензијском и инвалидском осигурању. Уколико је реч само о тој чињеници, онда би просек повећања свих пензија у последње две године, могао да буде негде испод два одсто. Уколико сте пак рачунали да су пензионерима увећане пензије по основу укидања Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, може се рећи да је само реч о враћању примања (после четири године) на законом утврђен ниво пензија. У априлу 2014. године пензије су повећане за 0,5 одсто, наредне 2015. повећање је износило 1,25, затим 2016. - 1,50 и 2017. године - 5 одсто. Потом су, према слову привременог закона, износи изнад 25.000 динара умањивани за 22 одсто, а изнад 40.000 за још 25 одсто.

 

У изјави сте навели и то ,,да су плате запосленима повећане минимално за 12 одсто, да су плате у здравству повећане 28 одсто лекарима и 30 одсто медицинским сестрама, да је образовање било на другом месту према повећању

зарада, а и да је за две године минималац повећан за 19,5 одсто, односно на 27.200 динара.

 

Таквим повећањима (у том обиму) недопустиво је продубљен јаз између раста плата у јавном сектору и пензија. Најавама за крај ове године, у којима се спомиње повећање пензија за око пет одсто, а плата у појединим државним ресорима од 10 до 12 одсто, створила би се још већа разлика и многим пензионерима била би угрожена и егзистенција. Пензије одавно више не прате раст плата, а пре годину дана суспендован је члан Закона о ПИО којим је било регулисано усклађивање пензија. Нови пропис који би то регулисао још није ни на помолу.

 

Министарство одбране добело је јавни оглас којим се позивају заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у МО и ВС да поднесу изјаве за куповину стана под повољнијим условима у новом САДу и Сремској митровици, а објављен је на интернет страници управе за традицију, стандард и ветеране, на адреси: http://www.mod.gov.rs под насловом ,,ЈАвни оглас за Нови Сад и Сремску Митровицу”.

Оглас доносимо у целости:

Додела социјалне и хуманитарне помоћи у јуну 2019. године

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. јула, размотрио захтеве достављене у јуну 2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјалностање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Крушевац МН:34.000,00 – по члану 8.867,95 динара

ОпОр Крушевац ОБ: 37.000,00 – по члану 6.573,50 динара

ОпОр Краљево ТВ: 27.000,00 – по члану 12.973,90 динара

ОпОр Смедеревска Паланка ЖМ: 34.000,00 – по члану 11.334,38 динара

ОпОр Смедеревска Паланка ОР: 31.000,00 – по члану 13.070,52 динара

ОпОр Нови Београд КН: 34.000,00 – по члану 9.460,35 динара

ОпОр Сремска Митровица КА: 34.000,00 – по члану 8.414,50 динара

ОпОр Прокупље АД: 31.000,00 – по члану 12.896,56 динара

ОпОр Ниш ЂП: 27.000,00 – по члану 6.561,95 динара

ОпОр Бела Црква СБ: 27.000,00 – по члану 11.862,00 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Нови Београд ЧВ: 15.000,00 – по члану 16.657,16 динара

ОпОр Алексинац СС: 20.000,00 – по члану 22.949,46 динара

ОпОр Крушевац РЗ: 12.000,00 – по члану 22.551,45 динара

 

Ц) Изузетна додела

Наосновучлана 4.став2. Правилника,

 

ГрОр Краљево КЖ: 55.000,00 –

 

Председник ГрОр Краљево је доставио захтев,члана УВПС КЖ, за изузетну доделу социјалне и хуманитарне помоћи услед ванредних околности. На основу извештаја комисије ГрОр Краљево, од три члана,која је на лицу места, утврдила да је кућа војног пензионера, члана УВПС КЖ, поплављена до нивоа од 90 цм. Том приликом је уништен намештај, замрзивач, фрижидер, машина за веш и судове, плакари, ормари, ламинат површине око 50 м2, а зидови се морају поново сређивати. У кући именовани станује са супругом без примања, сином и снахом и три унучета. Како се ради о штети која је нстала у ванредним околностима помоћ се додељује на основу члана 4. став 2. Правилника.

 

Захтеви који су достављени у јуну 2019. године су сви решени. Захтеви који буду достављени од 1. јула до 31.јула 2019. године биће решавани почетком августа 2019. године.                                                                                       

            Извршни одбор

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор, на седници одржаној 5. јуна 2019.године, размотрио је захтеве достављене у мају2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

Информацији која се налази на сајту од јуче додајемо и преглед пријављених станова за расподелу.

У Бачкој Тополи се нуди једна гарсоњера.

У Београду за расподелу су два једнособна, један једноипособни ,два двособна и један двоипособни.

Укупно у Крушевцу је пет станова за поделу: један једнособан, један једноипособан, два двособна  и један трособни.

У Новом Саду ће бити додељен један двособни, један двоипособни, четири трособна, два троипособна и један четворособни.

Панчево нуди 14 двособних и 38 трособних станова.

У Суботици/Бачка Топола на располагању је једна гарсоњера, а у Ужицу - Краљево пријављен је за поделу један четворособан стан.

Удружењу војних пензионера Србије Управа за традицију, стандард и ветеране доставила је акт следеће садржине:

Сагласно одредби члана 29. Правилника о решавању стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист", број 14/2014, 31/2015 и 9/2017, у даљем тексту Правилник), Управа за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе, до 25.04.2019. године, доставила је Управи за традицију, стандард и ветеране, пријаве и преглед за расподелу 75 станова у закуп на неодређено време у гарнизонима, односно местима, наведеним у Прегледу пријављених станова за расподелу (Прилог).

Право на доделу станова имају лица која остварују право на доделу стана у закуп, сагласно одредбама члана 2. Правилника.

У смислу члана 18. Правилника, лицу из члана 2. може се дати у закуп и стан мањи од стана који му припада по одредбама члана 17. овог правилника, ако се са тим писмено сагласи.

У смислу члана 19. Правилника, лицу из члана 2. став 2. и 3. даје се стан у закуп у било којем месту на територији Републике Србије ако се са тим писмено сагласи.

Корисници војних пензија чија месечна пензија износи до 26.324,00 динара могу конкурисати за бесплатну рехабилитацију у трајању од 10 дана, у једној од бања на територији Србије.

Трошкове рехабилитације сноси Фонд ПИО (смештај у бањи, пун пансион, трошкове превоза до бање и назад). Конкурс траје до 21. 5 2019. године. Захтеви се подносе општинским организацијама корисника пензија.

Пензионери са ниским примањима (до 26.324,00) имају право да током целе године подносе захтеве за солидарну помоћ у храни, лековима, медицинском материјалу, огреву и средствима за хигијену.

У циљу информисања стамбених интересената у Министарству одбране и Војсци Србије обаверштавамо да је донет Јавни оглас којим се позивају сва заинтересњована лица која имају право на стамбено обезбеђење у МО ки ВС да поднесу изјаве за куповину стана под повољнијим условима у Крагујевцу и Краљеву, који је објављен на Интернет страници Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе, на адреси: http://www.utsv.sljr.mo и на интернет страници Министарства одбране, на адреси: http://www.mod.gov.rs, под насловом ,,Јавни оглас за Крагујевац и Краљево.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 10. маја 2019. године, размотрио захтеве достављене у априлу2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

На редовној годишњој Скупштини седмог сазива УВПС усвојена је измена Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи којом се проширује број оних који стичу право на ту помоћ.

У члану 8. став 2. се мења и гласи: „Кориснику из члана 4. овог правилника социјална и хуманитарна помоћ се може дати једном у календарској години уколико укупан приход по члану породичног домаћинства, које је дужан да издржава по закону, не прелази 13 општих бодова“.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на седници Скупштине Удружења.

Чланом 4. ставом 2. овог Правилника до сада је било прописано да се члану Удружења војних пензионера Србије, ова помоћ могла се дати једном у календарској години уколико укупан приход по члану породичног домаћинства које је дужан да издржава по закону, није прелазило 11. општих бодова или 8.495,19 динара (вредност општег бода је 772,31 динар).

Изменом и допуном Правилника предлаже се да то буде до 13 општих бодова или до 10.040,00 динара.