На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор је на седници одржаној 3.новембра 2021.године, размотрио захтеве достављене у октобру2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор је на седници одржаној 7.октобра 2021.године, размотрио захтеве достављене у септембру 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео ј еодлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

Из Управе за војно здравство Министарства одбране у Удружење војних пензионера Србије стигао је акт следеће садржине:

,,У циљу превенције и заштите припадника Министарства одбране и Војске Србије, војних пензионера и чланова њихових породица, као и свих других категорија војних осигураника од појаве сезонског грипа, а у циљу спречавања појаве и компликација последица грипа, Управа за војно здравство покренула је процедуру за набавку вакцина против сезонског грипа.

Како је сама процедура набавки у задњој фази реализације, очекујемо да вакцине буду доступне војним осигураницима почетком новембра 2021. године.

Овом приликом још једном желимо да укажемо и захвалимо свима на помоћи у борби против епидемије  грипа и болести изазване вирусом ковид19.“

 

          Из предузећа ,,Орион телеком“ добили смо обавештење о могућностима да се војни пензионери запосле и тиме остваре допунски приход.

Реч је о позицији Агент продаје на терену на територији Београда.

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 10. септембра 2021. године, размотрио захтеве достављене у августу 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је данас општинским и градским организацијама УВПС писмо следеће садржине:

Постало је уобичајено да 16. септембра обележавамо дан када је 1993. године, као добровољна, невладина, недобитна, интересна, социјално – хуманитарна, патриотска и нестраначка организација формирано Удружење војних пензионера Србије. Главни циљ оснивања било је остваривање и унапређење статусних права и интереса корисника војних пензија.

У поступку који се води пред Европским судом за људска права та институција је затражила одређене податке од Владе Републике Србије.

У јуну ове године Влада је доставила своја Запажања у вези са насталим спором која овде доносимо у целости.

У наредном периоду треба да уследи одговарајући правни акт којим ће Европски суд за људска права да се одреди према овом спору.

Запажања доносимо у изворном облику.

ESLJP-predmet Žegarac i dr. protiv Srbije

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је општинским и градским организацијама УВПС, акт који се односи на застарелост потраживања за закинути део пензија од 2014. до 2018. године. Тај акт доносимо у целости:

 

На основу члана 161. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/01) и Закона о привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РС, бр. 116/2014, и 99/2016. који је престао да важи 30.09.2018. године), неки адвокати преко појединих удружења саветују да захтевом покрену управни поступак за остваривање права о повраћају неисплаћеног износа пензије и да то учине најкасније до 30. септембра 2021. године.

 

Основно нашта указују да имајући у виду праксу судова када се одлучивало о застарелости потраживања у вези са исплатом пензије, по којој је без изузетка заузет став да се ради о штети те се примењивао трогодишњи рок застарелости. Из тог разлога саветују за оне који би желели да заштите наведено право и, евентуално, остваре наплату потраживања да то учине до 30. септембра 2021. године. Застарелост за ово потраживање је почело да тече од 1. октобра 2018. године, од када је престао да важи Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, па трогодишњи рок застарелости истиче 1. октобра 2021. године.

 

Имајући у виду наведено, став овог Удружења је да, ко жели, са адвокатом, да покрене овај поступак да то учини до 30. септембра 2021. године, и препоручујемо тако што ће са адвокатом склопити такав уговор да адвокат сноси све трошкове до окончања поступка. Наиме, то значи да пензионер нема никаквих обавеза према адвокату ни према поступку у управном спору, односно ни према у парничном поступку, уколико води парнични поступак, у поступку пред Уставним судом Републике Србије и у поступку пред Европским судом за људска права.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 30. jула 2021. године, размотрио захтеве достављене у јулу 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор, је на седници одржаној 2. јула размотрио захтеве достављене у јуну 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи: