У Свечаној сали Дома Војске Србије данас је одржана седница редовне годишње Скупштине УВПС, на чијем дневном реду су, између осталог, биле следеће теме: Извештај о раду и деловању органа између изборне и седнице редовне годишње Скупштине УВПС; Извештај председника УВПС, Извештај Надзорног одбора Скупштине УВПС, Расправа и усвајање наведених извештаја; Усвајање предлога за измену Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи у Удружењеу војних пензионера Србије.

Седници су присуствовали многобројни гости из система одбране Србије и удружења са којима сарађује УВПС.

Извештај о раду у протеклих годину дана поднео је предсеник УВОС Љубомир Драгањац. С обзиром на интересовање у оквиру организације, то обраћање преносимо у целости:

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. aприла 2019. године, размотрио захтеве достављене у марту 2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

После ступања на снагу прописа да цивилне здравствене установе издају рецепте само у електронском облику и предлога Удружења војних пензионера Србије Управи за војно здравство и Фонду за СОВО од 6. марта да док се цивилне здравствене установе не буду снабделе војним обрасцима рецепата да војни осигураници купују неопходне лекове, а да им се уложене паре за набавку лекова рефундирају посредством Фонда за СОВО, Удружењу је из Фонда за СОВО стигао је одговор који објављујемо у целости:

,,Након промена у вези са начином прописивања рецепата у домовима здравља из плана мреже РФЗО, која је наступила 1. марта .201.9. године, када је повучен из употребе цивилни образац рецепта ЛР1, Управа за војно здравство је доставила војни образац рецепта Сн Сл 15-2 РФЗО ради расподеле филијалама, и даље домовима здравља, где се лече војни осигураници. С обзиром на то да су војни обрасци рецепта предати РФЗО-у 8. марта 2019. годинс, као и да дитрибуција рецепата, још увек није у потпуности извршена у сваком месту где има војних осигураника, обавештавамо вас о следећем:

Фонд за СОВО врши рефундацију трошкова куповине лекова војним осигураницима за лекове купљене током месеца марта 2019. године. Рефундација трошкова куповине лека се врши на основу захтева, уз фискални рачун, копију специјалистичког лекарског извештаја и копију картице са бројем текућег рачуна. Уколико лек не припада позитивној. листи лекова, треба приложити и копију конзилијарног мишљења".

У Дому ВС у Београду 26. марта одржана је седница Главног одбора Скупштине УВПС. На дневном реду су биле следеће теме: Разматрање и усвајање материјала и предлога дневног реда за предстојећу седницу редовне годишње Скупштине УВПС, разматрање и усвајање предлога за измену Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи у УВПС, упознавање Главног одбора са годишњим извештајем Надзорног одбора, усвајање годишњег извештаја о финснсијском пословању за 2018. годину и Разматрање и усвајање гоодишњег извештаја о гласилу ,,Војни ветеран".

И овом приликом било је речи о проблемима у здравственом збрињавању војних осигураника.

Сви материјали усвојени су једногласно, а занимљива расправа вођена је у вези са уређивачком концепцијом, квалитетом објављених прилога, дизајну и штампању ,,Војног ветерана". Потврђена је одлука 01/број 8418-9 од 20. 12. 2018. године о начину претплате на ,,Војни ветеран", уз обавезу да извршни одбор регулише начин претпалте за општинске организације са малим бројноим стањем.

У име Удружења војних пензионера Србије, поводом две деценије од агресије НАТО-а на Савезну Републику

Југославију, председник УВПС Љубомир Драгањац положио је данас цвеће на Споменик страдалој деци током

78 дана бомбардовања и на Спомен-комплекс ,,Вечна ватра“ у новобеоградском парку ,,Ушће“.

Многобројне организације и удружења, међу којима и представници амбасада Русије и

Белорусије одали су пошту 79 деце који су били мета бомби западног војног савеза и

нису дочекали слободу.

Свечаност су традиционално организовали Београдски форум за свет равноправних, Клуб

генерала и адмирала Србије, СУБНОР Србије и Удружења српских домаћина. Међу учесницима

комеморативне свечаности били су и интелектуалци борци за мир из око 50 земаља

света који су у минула два дана били учесници међународне конференције ,,Мир и

напредак уместо ратова и сиромаштва“.

На Спомен-комплексу ,,Ушће“ окупљеним грађанима и представницима многобројних удружења

и организација обратио се председник

Клуба генерала и адмирала Миломир Миладиновић, који их је подсетио на дане пре двадесет

година, али и обавестио о резултатима

тек завршене дводневне међународне конференције.

Узвикивањем парола против НАТО-а, тридесетак бораца за мир из Грчке изразило је став

да западни војни савез треба укинути.

Потпуковник Војске Србије Вељко Бућковић говорио је поему ,,Вечна ватра“.

Министарство одбране расписало је јавни оглас за куповину станова под повољнијим условима у Нишу и Врању који доносимо у целости.

***

Ha основу члана 12. Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ" бр. 6/19), Министарство одбране дана 13.03.2019. године, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

Министар одбране Александар Вулин донео је одлуку о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима. Извод из Одлуке Јавним огласом објављени су на интернет страници Управе за традицију, стандард и ветеране, на адреси: http://www.utsv.sljr.mo и на интернет страници министарства одбране, на адреси http://www.mod.gov.rs, под насловом ,,Државна станоградња, Обавештење о донетој одлуци" и ,,Јавни оглас за Ниш и Врање".

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 6. марта 2019.године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2019. године, те је на основу прописаних критеријума и испуњених услова донео одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

После обраћања Удружења војних пензионера Србије Управи за војно здравство МО и Фонду СОВО, из Министарства одбране Србије (Сектор за буџет и финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника) примили смо одговор следеће садржине: ,,У вези са актом под горе наведеним бројем обавештавамо вас да ће Управа за војно здравство МО 8. марта до 10 часова, доставити Републичком фонду здравственог осигурања 30.000 војних рецепата (образац СН Сл-15.2) ради расподеле домовима здравља из Плана мреже РФЗО.

РФЗО ће израдити инструкцију и обавестити све лекаре из домова здравља о обавези прописивања лекова војним осигураницима на војним рецептима".

Од 1. марта 2019. године цивилне здравствене установе више не издају рецепте у папирном облику (већ искључиво у електронском). На основу тога војни осигураници чији се здравствени картони налазе код изабраног лекара у домовима здравља, остају без лекарског пргледа и могућности да добију лек.

С тим у вези Управа за војно здравство МО 5. марта 2019. године предузела је мере да се проблем разреши на тај начин што ће се домовима здравља доставити војни рецепти у папирном облику. До решења тог проблема Удружење је предложило Управи за војно здраватво и Фонду за СОВО да војни осигураници купују неопходне лекове, а да им се уложене паре за набавку лекова рефундирају посредством Фонда за СОВО, о чему ћемо благовремено известити.