Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је данас писмо начелнику Управе за традицију, стандард и ветеране пуковнику Душку Шљиванчанину следеће садржине:

,,Примена мера поводом сузбијања вируса covid – 19, уз сва до сада предузета решења, доноси и одређене нејасноће, то јест захтева извесно прецизирање.

Један број војних пензионера старијих од 65 година постављају питање како да у Поштанској штедионици и другим банкама подигну готовину у случају када никога од чланова породице нису овластили да у њихово име преузму новац или ако су самци.

Министарство одбране Републике Србије објавило је изјаве четворице генерала у пензији о предузетим мерама за сузбијање корона-вируса. Инфромацију о томе преносимо у целости:

Поводом проглашеног ванредног стања у Србији у УВПС се предузимају одговарајуће мере. С тим у вези општинским и градским организацијама упућен је акт следеће садржине:

 ,,На основу проглашеног ванредног стања у Србији, а поводом мера за смањење ризика короне вируса, молимо вас да се у потпуности придржавате прописаних мера које је донела Влада РС како би се од заразе заштитили корисници војних пензија, чланови њихових породица, а посебно лица старија од 65 година.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 12. марта 2020.године, размотрио захтеве достављене у фебруару2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

На захтев Удружења војних пензионера Србије и Клуба генерала и адмирала Србије, начелник Генералштаба ВС генерал Милан Мојсиловић са сарадницима примио је данас делегацију та два удружења.

Председник УВПС Љубомир Драгањац обавестио је најодговорније старешине из Генералштаба ВС о проблемима који тиште војне пензионере и говорио о томе како би они могли да се реше.

Било је речи о статусним, здравственим и материјалним проблемима пензионисаних војних старешина. Највише пажње било је посвећено проблемима који проистичу из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника. С обзиром на негативне последице по војне пензије, које је проузроковао прелазак пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника из Фонда за СОВО у Републички фонд ПИО, огромна већина војних пензионера захтева враћање пензија у Фонд за СОВО, чиме би се у јединствен систем поново интегрисали здравствено осигурање и ПИО.

Осма седница Главног одбора Скупштине УВПС заказана за 17. 3. 2020, због

предузетих мера у вези са корона вирусом, одлаже се до даљег.

УВПС

Министарство одбране објавило је на свом сајту јавни оглас за куповину станова под повољнијим условима, који објављујемо у целости.

 

,На основу члана 12. Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ" бр. 6/19), Министарство одбране дана 10.03.2020. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

 

1)   Позивају се сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у
Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање
војних осигураника Сектора за буџет и финансије и војним установама које обављају
производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, да поднесу
изјаве за куповину стана под повољнијим условима у БЕОГРАДУ.

Од Министарства одбране добили смо акт следеће садржине:

,,У циљу информисања стамбених интересената у Министарству одбране и Војсци Србије обавештавамо да сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије и војним установама које обављају производну и услужну делатност no принципу стицања и расподеле добити, a желе куповину станова под повољнијим условима из Пројекта државне станоградње у Врању, Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Новом Саду и Сремској Митровици и даље могу подносити пријаве no већ расписаним јавним позивима за учешће у поступку остваривања права на куповину станова у наведеним градовима.

Лица која су већ поднела изјаве за куповину станова у наведеним градовима и добила потврде Управе за традицију, стандард и ветеране немају обавезу да подносе нове изјаве.

Остао je непродат одређен број станова и то: у Врању - 43 стана, Крагујевцу - 115 станова, Краљеву - 117 станова и у Сремској Митровици - 137 станова. У Нишу и Новом Саду су продати сви станови, али се планира у наредном периоду изградња нових станова у тим градовима у 1б фази.

Пријаве се могу подносити најкасније до дана објављивања јавних позива за продају станова који ће бити расписани од стране СПВ друштва и биће објављени на интранет страници Управе за традицију, тандард и ветеране СЉР, на адреси http://www.utsv.sljr.mo и на Интернет страници Министарства одбране, на адреси http://www.mod.gov.rs."

 Скупштина Републике Србије 4. марта усвојила је Закон о измени Закона о оружју и муницији.

 Изменом је регулисано да се примена Закона о оружју и муницији (пререгистрација оружја у личној својини грађана) уместо од 5. марта 2020. године одлаже до 5. марта 2022. године.

На сајту Скупштине Републике Србије објављен је предлог Закона о изменама Закона о оружју и муницији у којем се предлаже да се крајњи рок за пререгистрацију оружја, уместо 5. марта 2020. године помери за 5. март 2022. године.

Као разлог за доношење закона наведено је да велики број лица које поседују оружје није успела да изврши пререгистрацију.

Седница на којој ће се о томе расправљати, биће одржана током идуће седмице.