На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. марта  2023. године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

            А) Материјално стање

            На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

             ОпОр Ниш СВ: 35.000,00 – по члану  10.813,92 динара;

            ОпОр Ваљево ГД: 33.000,00 – по члану  12.127,79 динара;

            ОпОр Земун ЂЗ: 35.000,00 – по члану  12.827,95 динара;

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је данас телеграм генерал-пуковнику Владимиру Лазаревићу који се лечи на Војномедицинској академији следеће садржине:

,, Забринула нас је вест да Вам је здравље нарушено и да сте по хитном поступку пребачени на Војномедицинску академију. Дубоко смо уверени да ћете и ову битку одлучно добити, као и све претходне. У име Удружења војних пензионера Србије упућујем Вам најбоље жеље, при чему је најважнија она која се односи на Ваш брзи опоравак. Били сте херој у рату, штитили сте народ и територију Србије, одлучно сте се борили да лажи не превладају истину. Будите сигурни да смо све време у мислима с Вама".

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор је на седници одржаној 3.фебруара 2023. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је предлог Управи за традицију, стандард и ветеране за решавање стамбеног проблема следеће сдржине:

,,Од 2010 године корисницима војне пензије који су без стана дата je могућност да своје стамбено питање решавају и преко Фонда за СОВО (СВЛ. 32/2010 ), доделом бесповратног кредита у висини од 20.000 евра у динарској противвредности. По том основу до сада je своје стамбено питање решило око 2.500 војних пензионера. У последње време велики број војних пензионера изражава незадовољство на висину новчаних средстава и то са разлогом, имајући у виду да je цена квадрата у скоро свим градовима у Србији достигла цену пo квадратном метру више од 1.500 евра, a посебно у Београду где се за тај износ не може купити ни 20 метара стамбеног простора.

У згради Министарства одбране 23. јануара одржан је састанак представника Управе за традицију, стандард и ветеране са делегацијом УВПС у вези са досадашњом сарадњом и будућим заједничким активностима. Састанак је отворио пуковник Драган Милковић, начелник Управе, а у разговорима су још учествовали потпуковник Саша Ристић, начелник Групе за ветеране и референт Биљана Шљиванчанин.

Делегацију УВПС сачињавали су председник Љубомир Драгањац, председник Извршног одбора ГО Зоран Вучковић и главни и одговорни уредник ,,Војног ветерана" Звонимир Пешић.

У отвореном и срдачном разговору који је трајао око сат и по, размотрена су многа питања везана за активности Удружења и с тим у вези помоћ институција Министарства одбране и Војске Србије. Досадашња сарадња оцењена је као веома успешна, а током дијалога било је речи о томе шта треба све преузети како би сарадња у овој и идућим годинама била унапређена. Опширније о томе у идућем броју ,,Војног ветерана".

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Изврши одбор ГО Удружења војних пензионера Србије, је на седници одржаној 5. јануара 2023. године, размотрио захтеве достављене у децембру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. децембра  2022. године, размотрио захтеве достављене у новембру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање:

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Зрењанин СП: 34.000,00 – по члану  5.524,44 динара;

ОпОр Ниш ЈС: 34.000,00 – по члану 11.700,15 динара;

ОпОр Земун ВМ: 32.000,00 – по члану  15.254,33 динара;

ОпОр Нови Београд ВС: 32.000,00 – по члану 16.833,33 динара;

Потпредседник Владе и министар одбране господин Милош Вучевић упутио је председнику УВПС Љубомиру Драгањцу писмо захвалности следеће садржине:

,,Потпредседник Владе и министар одбране господин Милош Вучевић, најсрдачније Вам се захваљује на честитки коју сте му упутили поводом ступања на нову дужност.

Уверен сам да ћемо заједничким напорима и у наредном периоду међусобну сарадњу и односе подићи на виши ниво у корист свих грађана Републике Србије.

Желимо Вам добро здравље и успех на личном и професионалном плану“.

Из Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања (потписао помоћник министра Зоран Милошевић) стигао је акт насловљен на председника УВПС пензионисаног генерал-потпуковника Љубомира Драгањца који због значаја доносимо у целости:

,,Поводом Вашег дописа који сте упутили председнику Републике Србије, a достављене Влади Републике Србије и овом министарству на даљу надлежност, у којем предлажете смањење разлике у примањима професионалних припадника Војске Србије и пензионисаних официра и подофицира, из делокруга овог министарства, имајући у виду прописе о пензијском и инвалидском осигурању, указујемо на следеће:

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,Службни гласник PC’ бр. 101/10), у постојећи систем пензијског и инвалидског осигурања од 1. јануара 2012. године, укључени су војни осигураници и корисници, тако да од тог датума и ова категорија осигураника има иста права и обавезе као и остали осигураници у систему пензијског и инвалидског осигурања, уз одређене повољности у односу на остале осигуранике.

Напомињемо, да je њиховим укључивањем у ,цивилни систем’ пензијског и инвалидског осигурања успостављен јединствен систем пензијског и инвалидског осигурања у Србији и да своја права остварују у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Поред тога, што се тиче усклађивања пензије, указујемо да je одредбом члана 193. став 1. Закона о Војсци Србије (,Службени гласник PC’, број 116/07), који je ступио на снагу 1. јануара 2008. године, било прописано да се усклађивање износа пензија војних осигураника остварених до дана ступања на снагу тог закона, врши пo динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. Наведено je значило да се од 1. јануара 2008. године и на кориснике војних пензија примењују одредбе о редовном усклађивању пензије сагласно прописима о пензијском и инвалидском осигурању, односно корисницима војних пензија, као и осталим корисницима пензије, пензије се усклађују no истој динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 2. новембра 2022.године, размотрио захтеве достављене у октобру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника