Удружење војних пензионера покренуло је више питања код надлежних органа Министарства одбране у вези са здравственим збрињавањем војних пензионера и чланова њихових породица.

Управа за војно здравство, како смо обавештени, предложила је како да се премости издавање рецепата особама старијим од 65 година, режим рада ВМА и друга важна питања. Тај предлог већ је упућен надлежнима у Министарству одбране.

Очекује се да у току дана сви детаљи буду познати, а о одлукама надлежних обавестићемо вас путем овог сајта.

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је данас писмо начелнику Управе за традицију, стандард и ветеране пуковнику Душку Шљиванчанину следеће садржине:

,,Примена мера поводом сузбијања вируса covid – 19, уз сва до сада предузета решења, доноси и одређене нејасноће, то јест захтева извесно прецизирање.

Један број војних пензионера старијих од 65 година постављају питање како да у Поштанској штедионици и другим банкама подигну готовину у случају када никога од чланова породице нису овластили да у њихово име преузму новац или ако су самци.

Министарство одбране Републике Србије објавило је изјаве четворице генерала у пензији о предузетим мерама за сузбијање корона-вируса. Инфромацију о томе преносимо у целости:

Поводом проглашеног ванредног стања у Србији у УВПС се предузимају одговарајуће мере. С тим у вези општинским и градским организацијама упућен је акт следеће садржине:

 ,,На основу проглашеног ванредног стања у Србији, а поводом мера за смањење ризика короне вируса, молимо вас да се у потпуности придржавате прописаних мера које је донела Влада РС како би се од заразе заштитили корисници војних пензија, чланови њихових породица, а посебно лица старија од 65 година.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 12. марта 2020.године, размотрио захтеве достављене у фебруару2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

На захтев Удружења војних пензионера Србије и Клуба генерала и адмирала Србије, начелник Генералштаба ВС генерал Милан Мојсиловић са сарадницима примио је данас делегацију та два удружења.

Председник УВПС Љубомир Драгањац обавестио је најодговорније старешине из Генералштаба ВС о проблемима који тиште војне пензионере и говорио о томе како би они могли да се реше.

Било је речи о статусним, здравственим и материјалним проблемима пензионисаних војних старешина. Највише пажње било је посвећено проблемима који проистичу из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника. С обзиром на негативне последице по војне пензије, које је проузроковао прелазак пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника из Фонда за СОВО у Републички фонд ПИО, огромна већина војних пензионера захтева враћање пензија у Фонд за СОВО, чиме би се у јединствен систем поново интегрисали здравствено осигурање и ПИО.

Осма седница Главног одбора Скупштине УВПС заказана за 17. 3. 2020, због

предузетих мера у вези са корона вирусом, одлаже се до даљег.

УВПС

Министарство одбране објавило је на свом сајту јавни оглас за куповину станова под повољнијим условима, који објављујемо у целости.

 

,На основу члана 12. Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ" бр. 6/19), Министарство одбране дана 10.03.2020. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

 

1)   Позивају се сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у
Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање
војних осигураника Сектора за буџет и финансије и војним установама које обављају
производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, да поднесу
изјаве за куповину стана под повољнијим условима у БЕОГРАДУ.

Од Министарства одбране добили смо акт следеће садржине:

,,У циљу информисања стамбених интересената у Министарству одбране и Војсци Србије обавештавамо да сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије и војним установама које обављају производну и услужну делатност no принципу стицања и расподеле добити, a желе куповину станова под повољнијим условима из Пројекта државне станоградње у Врању, Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Новом Саду и Сремској Митровици и даље могу подносити пријаве no већ расписаним јавним позивима за учешће у поступку остваривања права на куповину станова у наведеним градовима.

Лица која су већ поднела изјаве за куповину станова у наведеним градовима и добила потврде Управе за традицију, стандард и ветеране немају обавезу да подносе нове изјаве.

Остао je непродат одређен број станова и то: у Врању - 43 стана, Крагујевцу - 115 станова, Краљеву - 117 станова и у Сремској Митровици - 137 станова. У Нишу и Новом Саду су продати сви станови, али се планира у наредном периоду изградња нових станова у тим градовима у 1б фази.

Пријаве се могу подносити најкасније до дана објављивања јавних позива за продају станова који ће бити расписани од стране СПВ друштва и биће објављени на интранет страници Управе за традицију, тандард и ветеране СЉР, на адреси http://www.utsv.sljr.mo и на Интернет страници Министарства одбране, на адреси http://www.mod.gov.rs."

 Скупштина Републике Србије 4. марта усвојила је Закон о измени Закона о оружју и муницији.

 Изменом је регулисано да се примена Закона о оружју и муницији (пререгистрација оружја у личној својини грађана) уместо од 5. марта 2020. године одлаже до 5. марта 2022. године.