На сајту Скупштине Републике Србије објављен је предлог Закона о изменама Закона о оружју и муницији у којем се предлаже да се крајњи рок за пререгистрацију оружја, уместо 5. марта 2020. године помери за 5. март 2022. године.

Као разлог за доношење закона наведено је да велики број лица које поседују оружје није успела да изврши пререгистрацију.

Седница на којој ће се о томе расправљати, биће одржана током идуће седмице.

 

Председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац упутио је писмо председници Владе Републике Србије Ани Брнабић и министрима одбране и унутрашњих послова Александру Вулину и Небојши Стефановићу које у наставку доносимо у целости.

Предлажемо да се Закон о оружју и муницији („Службени гласник РС“, бр. 20/2015 и 10/2019 ) допуни тако што ће се новим ставом члана 50. Закона прописати да су професионална војна лица ослобођена обавезе прописане ставом 1. члана 50. тог Закона за оружје које су током службе или приликом пензионисања добили од Војске као награду односно поклон за заслуге у војној служби. Алтернативно, предлажемо да се пререгистрација тог оружја омогући без доказивања испуњeности услова прописаних одредбама чл. 11. и 17. Закона, уз, евентуално, плаћање трошкова израде новог оружаног листа.

 

Прихватање предложене допуне Закона било би правично и сврсисходно према наведеној популацији, а никако не би нарушило односно умањило постизање сврхе и циљева предметног закона, из следећих разлога:

Последњих дана Удружењу војних пензионера Србије обратило се више чланова који су навели да им у поступку пререгистрације оружја у МУП-у захтевају да приложе потврду да су завршили обуку у руковању оружјем.

С обзиром на чињеницу да већи број војних пензионера у довољној мери не познаје актуелни Закон о оружју и муницији, наводимо да је чланом 13. у ставу 4. регулисано да су професионална војна лица ослобођена обуке.

У том члану дословце стоји: ,,Обуке за руковање ватреним оружјем ослобођени су запослени припадници државних органа који по службеној дужности носе или су раније носили оружје, професионална и пензионисана војна лица, резервне војне старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са ватреним оружјем".

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 7. фебруара 2020. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

Из реномиране фирме Г4С стигла нам је понуда за запослење војних пензионера следеће садржине:

 

               ,,Ми смо Г4S Sеcуrе Sоlutions d.о.о.

                Седиште наше Групе је у Лондону, а послујемо у преко 90 земаља широм света.

Г4С тим цини 570.000 цланова, а у Србији бројимо око 3.700 запослених.

Ако се распитате о нама, čуćете да смо највећа, а наши клијенти ће вам рећи да смо најбоља светска компанија за пружање услуга обезбеђења. Ако постанете део нашег тима, уверићете се у то и сами.

                А које вредности живимо?

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 13. јануара 2020. године, размотрио захтеве достављене у децембру2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 У ,,Службеном војном листу" број 32 од 12. децембра 2019. године објављен је текст Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије. С обзиром на интересовање наших чланова и чињеницу да многи нису решили свој стамбени проблем, текст Правилника доносимо у целости.

 

 ********************

 

На основу члана 111а Закона о одбрани („Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - др. закон, 10/15 и 36/18), министар одбране, уз сагласност Владе, доноси

ПРАВИЛНИК О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ

И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

 

  1. УВОДНА ОДРЕДБА
  2. Члан 1.

Овим правилником уређују се начин и критеријуми за давање станова у закуп на неодређено време за ре-шавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.

  1. НАЧИН И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП

У ,,Војном ветерану” број 191 од децембра 2019. године, на страни 5. објављен је текст под насловом ,,Проширен број корисника“ о изменама одредби Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи.

У образложењу (став 4) стоји: предлаже се да то буде 45 општих бодова или 36.630,45 динара (вредност општег бода је 814,01) од 1. 1. 2020. године, што је повећање за око 31,43 одсто.

Омашком у преузимању оригиналног текста догодила се грешка, па наведени став треба да гласи: ,,Изменом и допуном Правилника ова помоћ се може дати без ограничења у погледу прихода по члану породичног домаћинства једном у једној години“.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 9. децембра 2019. године, размотрио захтеве достављене у новембру 2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

Начелник Генералштаба ВС генерал Милан Мојсиловић упутио је писмо захвалности председнику УВПС Љубомиру Драгањцу на учешћу представника војних пензионера на приказу способности Војске Србије ,,Слобода 2019". Текст писма доносимо у целости:

,,У приказу способности Војске Србије поводом обележавања Дана ослобођења Београда у Другом светеком рату, 19. октобра 2019. године, учествовао je и један подешелон војних ветерана са 101 војним ветераном.

Удружење војних пеизионера Србије, са 30.000 чланова, je једно од шест удружења које je активно учествовало у приказу епособности Војске Србије поводом обележавања Дана ослобођења Београда у Другом светском рату.

Желим да се Вама, удружењу и посебно војним ветеранима (43 лица) који су учествовали у приказу епособности Војске Србије захвалим, на родољубљу и доприносу и успешној реализацији и манифестације.

У нади да сте задовољни што Војска Србије препознаје рад и зиачај удружења, као и у уверењу да ће се заједничка и успешна сарадња таставити и у наредном периоду, на обострано задовољство, желим Вам добро здравље и успех у раду".