Припадницима Министарства одбране и Војске Србије и пензионисаним припадницима МО и ВС који су у самоизолацији због епидемије Корона вируса психолошку подршку обезбеђује Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе, током ванредног стања, у радно и ванрадно време, позивом на бројеве телефона:

Светска здравствена организација (СЗО) објавила је препоруке за очување менталног здравља у време пандемије у којима наглашава да људе не треба означавати као „Ковид-19 случајеве“, „жртве“, „Ковид-19 породице“ или „заражене“.

То су „људи који имају Ковид-19“, „људи који се лече од Ковида- 19“, „људи који се опорављају од Ковида-19“ и који ће по излечењу од овог вируса наставити да раде, живе породичним животом и буду са својим вољенима, каже СЗО.  

СЗО истиче да кризно доба у којем се налазимо ствара стрес код становништва, те упозорава на важност очувања менталног здравља за функционисање читавог друштва.

Фонд ПИО неће спроводити обуставе на пензијама корисника по извршитељским закључцима, почев од исплате пензија за март 2020. године, што је у складу са  Упутством за рад извршитеља у време ванредног стања које је донела Комора јавних извршитеља.

После захтева Удружења војних пензионера Србије да се због проглашеног ванредног стања у Србији продужи конкурсни рок за станове у Београду, Управа за традицију стандард и ветеране објавила је одлуку на сајту Министарства одбране, коју доносимо у целости.

Изолација војних пензионера старијих од 65 година који немају млађе чланове породице (или су они одсутни) да им припомогну у снабдевању лековима и основним животним потребама, у појединим случајевима захтева предузимање одговарајућих мера. Више њих обратило се путем телефона Удружењу војних пензионера Србије за помоћ. С тим у вези председник УВПС већ је предузео конкретне мере према надлежним органима Министарства одбране.

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је Фонду за Сово и-мејл следеће садржине:

,,Војни пензионери нам се обраћају питањем шта да чине у ситуацији када је за чланове њихових породица истекла важност здравствене легитимације. У условима ванредног стања, посебног режима рада Фонда за СОВО у тим околностима и с обзиром на чињеницу да је већина оних који постављају питање старија од 65 година, молимо за инструкцију шта чинити.

Одлуком Народне банке Србије Фонд ПИО неће обустављати административне забране од пензија корисника по основу рата за банкарске кредите почев од исплате пензија за март 2020. године. Застој у отплати обавеза (мораторијум) односи се на кредите код банака  и наступа најкасније 31. марта 2020. године. Мораторијум не може трајати краће од 90 дана и трајаће док траје ванредно стање које је уведено због пандемије.

На основу Закључка Владе Р. Србије 05 бр. 53-2561/2020 о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединицама локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински валсник Р. Србија, аутономна покрајина или локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 35/2020),

 

  1. Обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта.

 

  1. Послови који су се до сада обављали непосредним контактом са странкама вршиће се писаним путем, електронском поштом или телефонским позивом.

Председник УВПС Љубомир Драгањац, поводом проблема у снабдевању лековима војних пензионера, обратио се Министарству одбране и Управи за војно здравство МО писмом следеће садржине:

,,Удружењу војних пензионера Србије обратило се више пензионера из Београда и Ниша који немају деце или им деца живе изван главног града, молећи да им се реши достава лекова за редовну терапију. Наиме, војни пензионери у поодмаклом животном добу су у ситуацији да у зградама где живе нема млађих, нити могу да дођу до њих, па су оријентисани сами на себе. С обзиром да је старијима од 65 година, мерама ванредног стања, ускраћено кретање, једини начин је да се тим особама организује достава лекова до стана.

Познати психолог Зоран Миливојевић објавио је у ,,Политика магазину“ ауторски текст у којем се бави страхом, тескобом, забринутошћу, паником и неустрашивошћу. Наведени текст доносимо у целости.