На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 01. априла  2024. године, размотрио захтеве достављене у марту 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Краљево ПР: 45.000,00 – по члану  10.371,42  динара;

ОпОр Вождовац ВС: 40.000,00 – по члану  16.226,07  динара;

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. марта  2024. године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Смедерево ТЈ: 35.000,00 – по члану  17.556,50  динара;

ОпОр Земун ЂЗ: 42.000,00 – по члану  14.409,00  динара;

ОпОр Ужице МВ: 35.000,00 – по члану  21.433,00  динара;

ОпОр Суботица ВС: 45.000,00 – по члану  11.408,59  динара;

ОпОр Прокупље КР: 32.000,00 – по члану  23.182,42  динара;

ОпОр Прокупље МБ: 40.000,00 – по члану  21.419,97  динара;

ОпОр Ниш ПС: 42.000,00 – по члану  16.035,83  динара;

ВОЈНИ ПЕНЗИОНЕР СА СОЛИДНИМ ИСКУСТВОМ У ЕXЦЕЛ--у

 Основни унос посла:

       Обрада постојећих података

       Генерисање- унос нових података

       Дневно, недељно и месечно извештавање

           Редакцији ,,Војног ветерана“ обратио се Мирослав Силашки који поседује кућу са имањем у Крчедину. Он нуди кућу за становање војном пензионеру који би му помагао у одржавању породичног домаћинства. Силашки располаже обрадивим површинама од 3,5 хектара земље. Хектар и по је под дуњама и лавандом, а остала два за сада нису приведена култури.

          Обавеза војног пензионера који се прихвати уговорене обавезе је помоћ домаћину у бризи око дуња и лаванде, а касније и у обрађивању још два хектара, када буду засађени неком културом. На располагању би имао трактор и све остало од алата потребно за рад. Осим бесплатног становања, зависно од обима ангажовања, војни пензионер би на основу уговора могао да има и одређене принадлежности. Није искључено ни класично партнерство. Све је, дакле, ствар договора.

 

Председник УВПС Љубомир Драгањац, поводом истека предстојећег рока за пререгистрацију оружја, упутио је писмо министру унутрашњих послова Братиславу Гашићу. Писмо доносимо у целости:

Чланом 50. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС“, бр. 20/15, 10/2019, 2020, и 14/2022. године) прописана је обавеза физичких лица која су поседовала оружане листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који поседују одобрење за држање оружја, издата по закону који је важио до дана примене овога закона, дужни су да до 5. марта 2024. године поднесу захтев за издавање исправа за пререгистрацију оружја, заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са овим законом.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 2. фебруара  2024. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Суботица СР: 40.000,00 – по члану  16.167,63  динара;

ОпОр Раковица ЈТ: 34.000,00 – по члану  23.075,31  динара;

ОпОр Раковица КЗ: 34.000,00 – по члану  23.067,25  динара;

Законом о оружју и муницији „Службени лист РС“, број 20/20115, 10/2019; 20/2020 и 14/2022, прописано је да фзичка лица која поседују оружне листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који су поседовали одобрења за држањеоружја, издата по закону који је важио до дана почетка применеовогзакона, дужни су да до 5. марта 2024. године поднесу захтев за издавање исправе, заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са овим законом.

Физичка лица подносе лично захтев за издавање оружног листа, организационој јединици овог министарства према месту пребивалишта подносиоца захтева при чему је уз наведени захтев неопходно следеће:

  1. Важећа лична карта;
  2. Уверење о здравственој способности задржање и ношење оружја;

Пре подношења захтева за издавање уверења о здравственој способности задржање и ношење оружја, неопходно је код изабраног лекара узети Потврду о болестима (која се плаћа 3.240,00 динара) и са издатом потврдом иде се у надлежни цивили Дом здравља за издавање Уверења о здравственој способности, такса се плаћа око 2.500,00) динара;

  1. Доказ о оправданости разлога задржање одређене врсте оружја – издаје МУП.
  2. Уплатница генерисана на порталу е-Управе,

МУП по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

  • Уверење од надлежног Oсновног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколико то желе.

 

 

           

 

У „Службеном војном листу“, број 2/2024 од 22. јануара (2024. године), објављена је одлука министра одбране о садржини, облику и коришћењу лекарских рецепата у војноздравственим установама и санитетским јединицама и установама Војске Србије.

Овом одлуком дефинисано је да прописивање и издавање медицинских средстава у војноздравственим установама врши кроз модул „Рецепти“ у Здравствено-информационом систему (е-рецепт).

Oвом одлуком је дефинисано да се лек и медицинско средство прописују у количини која је према стању болесника и природи обољења потребна за лечење до седам дана за акутна, односно до 30 дана за хронична обољења.

Изузетно за потребе примене лека и медицинских средстава у дужем периоду а на основу стручне процене здравственог стања пацијента, може се прописати лек и медицинско средство за обновљиво издавање које важи за период означен на лекарском е-рецепту, а највише шест месеци од дана прописивања лека и медицинског средства.

Изузетно од прдходно наведеног, ако се терапија за хронична обољења није мењала у предходних годину дана, на једном рецепту – образцу СнСл – 15.3 лекови и медицинска средства могу се прописати у количини потребној за два месеца.

Драги пријатељи, уважени сарадници и цењене колеге војни пензионери,

Задовољство нам је да Вас позовемо на свечаност којом обележавамо Дан Медија центра „Одбрана" и 145 година војне штампе. То је уједно прилика да вам се захвалимо што сте током 2023. године пратили наше културне догађаје, читали наша издања и пружили пуну подршку нашем раду, кроз различите видове сарадње.

Радујемо се поновном сусрету у Свечаној сали Дома Војске Србије, 24. јануара 2024. године, са почетком у 12.00 часова.

 

ДИРЕКТОР

Биљана Пашић, пуковник

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 29. децембра  2023. године, размотрио захтеве достављене у децембру 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Сомбор РР: 38.000,00 – по члану  16.183,32  динара;

ОпОр Ужице ЈЗ: 40.000,00 – по члану  14.372,74  динара;

ОпОр Зајечар КК: 40.000,00 – по члану  6.877,17 динара;

ОпОр Нови Сад СГ: 35.000,00 – по члану  20.41,30  динара;