На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5.маја 2023. године, размотрио захтеве достављене у априлу 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези с ачланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Смедерево РД:35.000,00 – по члану 11.958,98 динара;

ОпОр Бела Црква СБ:33.000,00 – по члану  17.886,79 динара;

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. априла  2023. године, размотрио захтеве достављене у марту 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Панчево СД: 35.000,00 – по члану  13.487,17 динара;

ОпОр Нови Сад ВД: 33.000,00 – по члану  21.499,41 динара;

 

Из Управе Центра војномедицинских установа Београд добили смо званичну информацију да ће у тој војноздравственој установи почев од 3. априла војни пензионери моћи да обаве прегледе потребне за продужење возачке дозволе.

 

 

Министарство одбране објавило је јавни оглас за расподелу расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време за решавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, које доносимо у целости.

Ha основу члана 22. став 6. Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист", бр. 32/19, 32/20, 32/21 и 51/21-у даљем тексту: Правилник) објављује се оглас за расподелу расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време за решавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.

  1. Предмет расподеле су 15 расположивих неуређених стана, no местима и структури према следећем:
  2. У Београду три једнособна и пет двособних станова. У Књажевцу (гарнизон Зајечар) једна гарсоњера. У Крагујевцу (гарнизон Крагујевац) један двособан. У Лесковцу (гарнизон Лесковац) једна гарсоњера. У Сомбору један трособан. У Српском Итебеју (гарнизон Зрењанин) један двособан. У Сурдулици (гарнизон Врање) једна гарсоњера. У Трстенику (гарнизон Крушевац) један једнособан.

Неуређен стан je стан у којем нису изведени радови инвестиционог и текућег одржавања према пропису којим се уређује начин коришћења, управљања и одржавања стамбених зграда. Неуређени стан се предаје закупцу у виђеном стању без могућности на рефундацију трошкова уложених у инвестиционо и текуће уређење стана и без могућности на умањење износа закупнине no истом основу. Лице коме се стан додели не може стећи право својине no основу уложених средстава у инвестиционо одржавање неуређеног стана.

Из Управе за традицију, стандард и ветеране добили смо обавештење о могућностима доделе становау закуп на неодређено време са пресеком од 18. априла 2023. године следеће садрине:

Сагласно одредби члана 36. Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист", бр. 32/19, 32/20, 32/21 и 51/21, у даљем тексту Правилник), Управа за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе, до 09.03.2023. године, доставила je Управи за традицију, стандард и ветеране, пријаве и преглед за расподелу 16 станова у закуп на неодређено време у гарнизонима, односно местима, наведеним у Прегледу пријављених станова за расподелу (Прилог).

Право на доделу станова имају лица која остварују право на доделу стана у закуп, сагласно одредбама члана 2. Правилника.

У смислу члана 18. Правилника, лицу из члана 2. може се дати у закуп и стан мањи од стана који му припада no одредбама члана 17. овог правилника, ако о томе да писану изјаву.

У смислу члана 19. Правилника, лицу из члана 2. став 2. и 3. даје се стан у закуп у било којем месту на територији Републике Србије ако о томе да писану изјаву.

            На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. марта  2023. године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

            А) Материјално стање

            На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

             ОпОр Ниш СВ: 35.000,00 – по члану  10.813,92 динара;

            ОпОр Ваљево ГД: 33.000,00 – по члану  12.127,79 динара;

            ОпОр Земун ЂЗ: 35.000,00 – по члану  12.827,95 динара;

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је данас телеграм генерал-пуковнику Владимиру Лазаревићу који се лечи на Војномедицинској академији следеће садржине:

,, Забринула нас је вест да Вам је здравље нарушено и да сте по хитном поступку пребачени на Војномедицинску академију. Дубоко смо уверени да ћете и ову битку одлучно добити, као и све претходне. У име Удружења војних пензионера Србије упућујем Вам најбоље жеље, при чему је најважнија она која се односи на Ваш брзи опоравак. Били сте херој у рату, штитили сте народ и територију Србије, одлучно сте се борили да лажи не превладају истину. Будите сигурни да смо све време у мислима с Вама".

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор је на седници одржаној 3.фебруара 2023. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је предлог Управи за традицију, стандард и ветеране за решавање стамбеног проблема следеће сдржине:

,,Од 2010 године корисницима војне пензије који су без стана дата je могућност да своје стамбено питање решавају и преко Фонда за СОВО (СВЛ. 32/2010 ), доделом бесповратног кредита у висини од 20.000 евра у динарској противвредности. По том основу до сада je своје стамбено питање решило око 2.500 војних пензионера. У последње време велики број војних пензионера изражава незадовољство на висину новчаних средстава и то са разлогом, имајући у виду да je цена квадрата у скоро свим градовима у Србији достигла цену пo квадратном метру више од 1.500 евра, a посебно у Београду где се за тај износ не може купити ни 20 метара стамбеног простора.

У згради Министарства одбране 23. јануара одржан је састанак представника Управе за традицију, стандард и ветеране са делегацијом УВПС у вези са досадашњом сарадњом и будућим заједничким активностима. Састанак је отворио пуковник Драган Милковић, начелник Управе, а у разговорима су још учествовали потпуковник Саша Ристић, начелник Групе за ветеране и референт Биљана Шљиванчанин.

Делегацију УВПС сачињавали су председник Љубомир Драгањац, председник Извршног одбора ГО Зоран Вучковић и главни и одговорни уредник ,,Војног ветерана" Звонимир Пешић.

У отвореном и срдачном разговору који је трајао око сат и по, размотрена су многа питања везана за активности Удружења и с тим у вези помоћ институција Министарства одбране и Војске Србије. Досадашња сарадња оцењена је као веома успешна, а током дијалога било је речи о томе шта треба све преузети како би сарадња у овој и идућим годинама била унапређена. Опширније о томе у идућем броју ,,Војног ветерана".