На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор је на седници одржаној 3.новембра 2021.године, размотрио захтеве достављене у октобру2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање
На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Ниш МС: 34.000,00 – по члану 11.247,38 динара;
ОпОр Нови Београд ПМ: 32.000,00 – по члану 16.742,08 динара;
ОпОр Прокупље МД: 32.000,00 – по члану 13.332,81 динара;
ОпОр Крушевац МА: 30.000,00 – по члану 13.393,08 динара;
ОпОр Краљево КЗ: 30.000,00 – по члану 7.783,33 динара;


Б) Здравствено збрињавање
На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. и члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.
ОпОр Нови Сад МЉ:25.000,00 –
ОпОр Нови Сад ГД: 25.000,00 –
ОпОр Нови Београд УВ: 25.000,00 –
ОпОр Крагујевац СЗ: 15.000,00 –
ОпОр Панчево ЈЈ: 20.000,00 –
ОпОр Ниш ГМ: 25.000,00 –
ОпОр Сремска Митровица МВ: 25.000,00 –
ОпОр Крагујевац МБ: 15.000,00 –
ОпОр Стара Пазова КД: 25.000,00 –
ОпОр Вождовац СМ: 25.000,00 –
ОпОр Краљево ПМ: 25.000,00 –
ОпОр Обреновац ЂЈ: 25.000,00 –
ОпОр Земун РР: 25.000,00 –
ОпОр Ниш ББ: 25.000,00 –
ОпОр Ниш ВГ: 25.000,00 –
ОпОр Ниш МИ: 25.000,00 –
ОпОр Сремска Митровица БД: 25.000,00 –
ОпОр Раковица КБ: 25.000,00 –
Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 5. новембра 2021. године.
Захтеви који буду достављени од 1.новембра до 30. новембра 2021. године биће решавани почетком децембра 2021. године. Извршни одбор.