На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 10. септембра 2021. године, размотрио захтеве достављене у августу 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Панчево ЈБ: 32.000,00 – по члану10.567,78динара;

ОпОр Врање ПБ: 40.000,00 – по члану 10.430-67динара;

ОпОр Сремска Митровица ЛД: 32.000,00 – по члану 10.769,93динара;

ОпОр Нови Београд ОД: 30.000,00 – по члану 17.112,50динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. и на основу члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Нови Београд МД: 25.000

ОпОр Нови Београд ЉМ: 25.000

ОпОр Зајечар ПГ: 15.000

ОпОр Чукарица ЧБ: 20.000

ОпОр Нови Београд ЈР: 25.000

ОпОр Бачка Топола ЛЉ: 20.000

ОпОр Чукарица ЧМ: 20.000

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 14. септембра 2021. године.

Захтеви који буду достављени од 1. до 30. септембра биће решавани почетком октобра.                                                                                                      Извршниодбор