Вести из Министарства одбране

УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ 77 СТАНОВА

Министар одбране Драган Шутановац уручио је,  19. априла 2011. године,  активним и пензионисаним припадницима Министарства одбране и Војске Србије кључеве за станове на Бежанијској коси. Новоизграђених 77 станова налази се у другој Месној заједници у улици Пеђе Милосављевића 26, 28 и 32.  Информацију можете прочитати на Сајту Министарства одбране.
На истом сајту можете прочитати и текст Ускоро нова амбуланта на Бежанијској коси

УРГЕНЦИЈЕ ЗБОГ „ХРАНАРИНЕ“  И СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Удружење војних пензионера Србије, 6. априла 2012. године,  упутило је ургенцију Уставном суду Србије  будући  да овај суд ни после осам месеци није одлучио по Иницијативи УВПС за покретање поступка за оцену законитости Одлуке о висини накнаде путних трошкова у вези са остваривањем права из здравственог осигурања коју је донео министар одбране.

Удружење је пре више од осам месеци, са довољно аргумената, од Уставног суда  тражило хитно поступање,  али Суд ни до данас није  одлучивао  о поменутој иницијативи.

Удружење захтева да Суд неодложно донесе одлуку по предметној иницијативи подсећајући Суд на штетне последице поменуте одлуке  о укидању тзв. хранарине.

Трагом једног писма министру одбране

УДРУЖЕЊЕ  ПОДОФИЦИРА ПРОТИВ ПРАВИЛНИКА

Пре извесног времена, како је објављено у Билтену Удружења пензионисаних подофицира (број 17/02/12 ) , то удружење  упутило је министру одбране Драгану Шутановцу допис  у коме предлаже  да се не усвоји Предлог Правилника о условима и начину коришћења средстава за побољшање  материјалног положаја пензионисаних војних осигураника.  Не предлаже нову верзију предлога Правилника, не предлаже измене, само тражи да се не усвоји Предлог Правилника зато што га је подржало Удружење војних пензионера Србије.

Шта је УВПС последњих година   чинило да заштити интересе  војних  пензионера

УВПС ПРОТИВ БЕЗАКОЊА

Све активности  Удружења  на заштити интереса војних пензионера одвијале су се у неповољним условима детерминисаним негативним односом власти према овој категорији пензионера. Извршна власт, односно Влада и ресорна министарства, доследно и упорно су,  корак по корак, радили и раде на демонтирању наслеђеног социјалног осигурања војних осигураника који је у сваком погледу био  и функционалан  и сврсисходан систем. Скупштинска већина, некритички је усвајала све предлоге Владе, а опозиција се углавном понашала незаинтересовано.

 

Главни одбор УВПС о здравственој заштити

 

ХИПОКРАТОВА ИЛИ ПРОФИТОВА ЗАКЛЕТВА

Будући да на ВМА предност увек имају они који могу да плате медицинске услуге, војни пензионери се с разлогом  питају:  која је  заклетва важнија за њихове лекаре у војномедицинским установама - Хипокрaтова или  Профитова и шта могу очекивати  под старе дане, кад здравље и снага издају а држава им закида једно по једно право. Чланови Главног одбора и њихови гости из МО и ВЗУ покушали су да неке дилеме, барем донекле, разјасне. Сложили су се да  о томе треба барем једном месечно разговарати.

ВАЛИДНОСТ СЕ ПРОВЕРАВА НА СУДУ

После објављивања правних становишта органа Удружења ВПС  по више питања поступка пред судом  и управним органима ради остваривања права на ванредно усклађивање пензија за 11,06 одсто, на овом  сајту, у коментарима посетилаца,   има  становишта која се разликују од  изнетих правних схватања органа Удружења. С тим у вези, у Удружењу  наглашавају  да правна становишта органа Удружења нису обавезујућа, једнако као и она друга, а на корисницима војне пензије  је да се определе које ће становиште прихватити. У сваком случају, валидност тих становишта може се једино  проверити у поступку пред надлежним  органом.

Главни одбор УВПС о здравственој заштити војних осигураника

СПРЕМНОСТ ВЗУ  СА САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊЕМ

Најважније питање  обимног дневног реда 10. седнице Главног одбора УВПС, одржане 15. марта 2011. године, у Медија центру „Одбрана“  у Београду,  било је: Стање и проблеми  здравствене заштите пензионисаних војних осигураника и усвајање предлога мера за разрешавање проблема.

Осим   чланова Главног, Извршног и Надзорног одбора УВПС, седници су присуствовали: помоћник начелника Управе за војно здравство МО пуковник др Угљеша Јовичић,  начелник Дијагностичко-поликлиничког центра ВМА пуковник проф. др Милан Ћирковић, управник ВМЦ „Славија“ пуковник др Славољуб Сталетовић, помоћник начелника тог центра за лечење потпуковник др Зоран Стошић, војни службеник из Фонда СОВО Љиљана Милићевић и начелник Правног одсека у Фонду СОВО Анђелка Радосављевић...

Преиначавање тужби

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО КАО ТУЖЕНИК

Више војних пензионера,  који су тужили Фонд СОВО због неусклађивања  војних пензија за  11,06 одсто, ових дана обратило се Удружењу ВПС с питањем како да се понашају као тужиоци – ко је сада туженик и шта чинити?

Одговор  УВПС, који је потписао председник Љубомир Драгањац, гласи: „Од 1. јануара 2012. године, када су ступиле на снагу одредбе Закона о ПИО – по којима Фонд ПИО преузима послове пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника од Фонда СОВО, Републички фонд ПИО је пасивно легитимисан за поступање у парницама, односно управним стварима, због неусклађивања (повећања) војних пензија за 11,06 одсто од 1. јануара 2008. године. Следствено томе,  у већ покренутим парницама против Фонда СОВО  потребно је, на основу члана  201. ЗПП, преиначити тужбе тако што ће као туженик бити означен Републички фонд ПИО“.


На основу члана 7 Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, 29/2008, 24/2009, 10/2012.),  Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање  расписао је оглас за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2012. годину. Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно од 22.334,00 динара... Прочитајте оглас на сајту РФ ПИО.

 

Именовање чланова Управног и Надзорног одбора Фонда СОВО: предлози министру

СРАЗМЕРНА ЗАСТУПЉЕНОСТ АКТИВНИХ

И ПЕНЗИОНИСАНИХ ПРЕДСТАВНИКА

Поводом ступања на снагу Уредбе  о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда  СОВО, а у вези са именовањем чланова Управног и Надзорног одбора, Удружење војних пензионера Србије, 7. марта ове године,  упутило је министру одбране Драгану Шутановцу допис у коме предлаже  да  представници осигураника (АВЛ) и представници корисника права (војни пензионери) у наведеним органима буду заступљени у одговарајућој сразмери. Предложено  је да у Управни одбор буду именована четири војна пензионера, а у Надзорни одбор два војна пензионера... Прочитај вест до краја.