На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. јула 2018.године, размотрио захтеве достављене у јуну 2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

 

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

 

ОпОр Пирот ЋР: 32.000,00 – по члану 12.259,79 динара

ОпОр Краљево ЗВ: 36.000,00 – по члану 4.653,30 динара

ОпОр Крушевац ОБ: 32.000,00 – по члану 7.874,48 динара

ОпОр Вождовац ЋД: 32.000,00 – по члану 10.520,15 динара

ОпОр Крушевац ЛМ: 29.000,00 – по члану 12.100,61 динара

ОпОр Вождовац ДМ: 29.000,00 – по члану 12.565,95 динара

ОпОр Ћуприја МП: 29.000,00 – по члану 12.561,93 динара

ОпОр Нови Београд ПМ: 29.000,00 – по члану 12.331,77 динара

ОпОр Ниш МС: 32.000,00 – по члану 11.268,18 динара

ОпОр Крушевац ЈР: 26.000,00 – по члану 9.534,83 динара

ОпОр Ваљево ЛЉ: 36.000,00 – по члану 10.358,37 динара

ОпОр Ниш ЈЗ: 32.000,00 – по члану 5.861,15 динара

 

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Нови Београд КБ: 10.000,00 – по члану 19.502,25 динара

ОпОр Звездара ЛГ: 10.000,00 – по члану 15.594,84 динара

ОпОр Краљево ЈС: 15.000,00 – по члану 24.321,79 динара

ОпОр Чукарица НД: 20.000,00 – по члану 18.582,88 динара

ОпОр Земун СВ: 20.000,00 – по члану 19.380,00 динара

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 6. јула 2018. године

 

Захтеви који су достављени у јуну су сви решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. јула до 31.јула 2018. године биће решавани почетком августа 2018. године.

Извршни одбор