Народна Скупштина РС је на седници одржаној 4. фебруара 2022. године усвојила измене и допуне Закона о оружју и муницији (,,Службени гласник РС“, бр. 20/15, 10/19 и 20/20) тако што је (члан 50. став1)  рок за продужење захтева за издавање исправа померен на 5. март 2024. године.

Крајњи рок за измену ових прописа је био 5. март 2022. године, али због пандемије вируса ковид-19, многи власници оружја нису били у прилици да благовремено изврше замену исправа за оружје.