Председник УВПС Љубомир Драгањац обратио се председнику Републике Србије Александру Вучићу актом следеће садржине:

 

Обраћамо Вам се на захтев и у име стамбено незбринутих војних пензионера, а поводом Јавног позива од стране СПВ друштва за куповину станoва за припаднике снага безбедности у Београду, Новом Саду, Врању, Крагујевцу, Сремској Митровици и Краљеву објављеног 01.09.2020. године на сајту www.ssb-Srbija.rs .

 

Војних пензионера без решеног стамбеног питања има око 8000, од чега је без икаквог стана њих 4200, а остали немају по квалитету, величини и структури припадајuћи стан. Просек чекања стана је око 20 година. Стамбено збрињавање припадника Војске Србије и Министарства одбране уређено је правично и транспарентно Правилником о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије, у складу са одредбама тог Правилника, сачињеном Ранг листом решавања молби за доделу стана односно други начин решавања стамбеног збрињавања. Правилником је прописана и одговарајућа правна заштита од евентуалних непрописаних одлука стамбеног органа.

 

Изградња и продаја јефтинијих станова по напред наведеном јавном позиву је веома значајан сегмент укупних активности Републике Србије на решавању проблема стамбеног збрињавања припадника Војске Србије и Министарства одбране, па је то питање требало бити уређено на напред наведени начин, тј. у складу са одредбама наведеног Правилника и утврђеним ранг листама, али тако није учињено. Према информацијама које су нам доступне, једини критеријум за куповину тих станова је време пријаве за купопродају стана на наведеним сајту, док су остали битни параметри (време чекања на стан, структура стана и друго) занемарени.

 

Такво рангирање приоритета за купопродају тих станова је неправилно и нелегитимно, јер омогућава да станове купе лица са минималним стажом чекања на стан (могуће и стан веће структуре и површине од припадајућих по Правилнику), а да без стана остану лица са станом чекања на стан и по 20 и више година. Таквим решењем купопродаје највише су оштећени војни пензионери, који због старости, информатичке необучености или непоседовања информатичких средстава нису довољно брзо, или уопште, поднели пријаве на наведени сајт. Поред тога, нема никакве могућности да заинтересовани провере валидност ранг листе заинтересованих купаца по времену пријављивања (као и структури и величини стана и друго), што, објективно гледано, може довести до злоупотребе и корупције у поступку купопродаје тих станова.

Војни пензионери изузетно цене и поздраваљају напоре и активности Владе Србије и Вас лично на решавању тешког проблема стамбеног збрињавања припадника војске и полиције, али су огорчени начином купопродаје станова по напред наведеном јавном позиву, који је апсолутно неправедан и нелогичан.

 

Полазећи од напред изложеног, апелујемо и очекујемо да утичете да надлежне државне институције анулирају ранг листе купаца сачињене по редоследу (времену) пријављивања и сачине нове ранг листе пријављених потенцијалних купаца у складу са одредбама Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војске Србије, а по постојећим ранг листама за решавање молби за доделу стана, независно од времена подношења пријаве на наведеном сајту. Време пријављивања на наведеном сајту треба да буде релевантно само ако су сви остали параметри више кандидата – купаца исти.

 

Надамо се да ћете, као Председник Републике Србије, и поред Ваших бројних и приоритетних обавеза, напред изложено размотрити и уважити.