На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. новембра 2020.године, размотрио захтеве достављене у октобру 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Ниш ЉС: 32.000,00 – по члану 12.484,70 динара;

ОпОр Зајечар МГ: 32.000,00 – по члану 13.116,89 динара;

ОпОр Нови Београд УВ: 32.000,00 – по члану 15.422,08 динара;

ОпОр Нови Сад ДГ: 32.000,00 – по члану 10.398,72 динара;

ОпОр Чачак ПВ: 32.000,00 – по члану 10.667,40 динара;

ОпОр Зајечар ДМ:28.000,00 – по члану 16.182,60 динара;

ОпОр Ћуприја МП: 32.000,00 – по члану 11.957,27 динара;

ОпОр Нови Београд ОС: 36.000,00 – по члану 11.189,40 динара;

ОпОр Стара Пазова КГ: 32.000,00 – по члану 12.484,70 динара;

ОпОр Пирот МС: 32.000,00 – по члану 8.666,70 динара;

ОпОр Крушевац ЈР: 28.000,00 – по члану 10.050,00 динара;

ОпОр Нови Сад РД: 28.000,00 – по члану 12.484,70 динара;

ОпОр Крагујевац АР: 32.000,00 – по члану 14.875,63 динара;

ОпОр Смедерево РД: 32.000,00 – по члану 8.359,63 динара;

ОпОр Прокупље ЈБ: 36.000,00 – по члану 15.732,42 динара;

ОпОр Лесковац НЈ: 24.000,00 – по члану 11.192,05 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану

ОпОр Земун РН: 15.000,00 –

ОпОр Краљево МТ: 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд МЂ: 20.000,00 –

ОпОр Прокупље РЉ: 15.000,00 –

ОпОр Смедерево МА: 15.000,00 –

ОпОр Прокупље ЂВ: 20.000,00 –

ОпОр Пожега РМ: 30.000,00 –

ОпОр Нови Сад СМ: 15.000,00 –

ОпОр Краљево ПБ: 30.000.-

ОпОр Крушевац ПИ: 25.000,00 –

ОпОр Крагујевац СЗ: 30.000,00 –

ОпОр Вршац ПМ: 20.000,00 –

ОпОр Ћуприја МЈ: 25.000,00 –

Ц) На основу члана 4. став 2 и одлуке председника УВПС:

ОпОр Краљево СР: 35.000,00 –

ОпОр Чачак ОМ: 35.000,00 –

ОпОр Ваљево ВС: 35.000,00 –

ОпОр Ужице МГ: 35.000,00 –

ОпОр Нови Београд КМ: 35.000,00 –

ОпОр Ваљево ТС: 35.000,00 –

ОпОр Краљево ПД: 35.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЛД: 35.000,00 –

ОпОр Крушевац МЗ: 35.000,00 –

ОпОр Земун ПЖ: 35.000,00 –

 

Новчана средства ће се уплатити на текуће рачуне 6. новембра 2020. године.

Захтеви који буду достављени од 1. новембра до 30. новембра 2020. године биће решавани почетком децембра 2020. године.

Извршни одбор