Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је данас електронским путем поруку министру одбране Александру Вулину следеће садржине:

И ове године, као и ранијих, војно здравство није благовремено реаговало када је реч о вакцинацији војних осигураника против грипа. Наиме, цивилно здравство је 1. октобра отпочело да вакцинише становништво. Ове године, због претње вируса ковид - 19, настоји се да се што пре обави вакцинација, како се грип не би удружио са вирусом.

Удружење војних пензионера Србије је неколико пута покушало да дође до информације када ће отпочети вакцинација у војноздравственим установама, али нисмо могли да остваримо телефонски контакт са надлежнима у Управи за војно здравство. До удружења није доспела ни информација када ће бити вакцинисани војни осигураници који су у примарној здравственој заштити ослоњени на цивилне здравствене установе.

Молимо Вас, господине министре, да интервенишете како би се што пре кренуло са вакцинацијом војних осигураника против грипа.