На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 4. септембра 2020. године, размотрио захтеве достављене у периоду од 1. августа до 31. августа 2020 године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Зајечар ПГ: 32.000,00 – по члану 13.683,14 динара;

ОпОр Крушевац МН:36.000,00 – по члану 9.346,65 динара;

ОпОр Краљево ММ:36.000,00 – по члану 9.468,61 динара;

ОпОр Крагујевац ЦМ: 28.000,00 – по члану 12.246,50 динара;

ОпОр Нови Београд ЛН:28.000,00 – по члану 9.743,79 динара

ОпОр Смедеревска Паланка ЈМ: 36.000,00 – по члану 12.485,94 динара;

ОпОр Вождовац ДВ: 36.000,00 – по члану 11.203,96 динара;

ОпОр Сремска Митровица ЛД: 32.000,00 – по члану 10.168,96 динара;

ОпОр Лесковац РГ: 32.000,00 – по члану 8.648,27 динара;

ОпОр Звездара ГД: 32.000,00 – по члану 8.118,13 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Зајечар МП: 15.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЈТ: 20.000,00 –

ОпОр Звездара ВР: 20.000,00 –

ОпОр Вршац ПБ: 20.000,00 –

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 4. августа 2020. године

Захтеви који буду достављени у септембру 2020. године биће решавани почетком октобра 2020. године.                                                                                               

            Извршни одбор