Из Министарства одбране примили смо информацију за стамбене интересенте за куповину станова под повољнијим условима. С обзиром на важност података које садржи, информацију доносимо у целости.

У циљу информисања стамбених интересената у Министарству одбране и Војсци Србије обавештавамо да су дана 01.09.2020. године.на сајту www.ssb - srbiia, rs објављени Јавни позиви од стране СПВ друштава за куповину станова за припаднике снага безбедности у Београду, Новом Саду, Врању, Крагујевцу, Сремској Митровици и Краљеву. Ha наведеном сајту, избором града може се сазнати на који начин се може пријавити за куповину стана, информације о становима путем каталога и друге информације од значаја за куповину станова.

Напомињемо да лица која немају трајно решену стамбену потребу или имају неодговарајући. стан, a која су доставили изјаве за овај начин решавања стамбеног питања и добили потврде стамбеног органа да остварују право на куповину станова под повољнијим условима, у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник PC", број 41/18, 54/19 и 9/20) и Одлуком министра одбране о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („Службени војни лист", број 6/19), могу да започну процедуру купопродаје станова пријавом за даљи поступак купопродаје електронским путем на сајту ww\v.ssb-srbiia.rs и то:

За Београд почев од 01.10.2020. године у 12 часова до 03.10.2020. године у 12 часова;

За Нови Сад почев од 06.10.2020. године у 12 часова до 08.10.2020. године у 12 часова;

За Врање почев од 12.10.2020. године у 12 часова до 14.10.2020. године у 12 часова;

За Крагујевац почев од 15.10.2020. године у 12 часова до 17.10.2020. године у 12 часова;

За Сремску Митровицу почев од 19.10.2020. године у 12 часова до 21.10.2020. године у 12 часова;

За Краљево почев од 23.10.2020. године у 12 часова до 25.10.2020. године у 12 часова.

Посебно наводимо да je сходно одредби члана 5. став 3, Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник PC", број 41/18, 54/19 и 9/20), приоритет за куповину стана под повољнијим условима на територији града Београда има запослени припадник Министарства одбране и Војске Србије коме je место службовања на територији града Београда.

Сходно одредби члана 9. Закона о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС, број 54/19), пензионисани припадници Министарства одбране и Војске Србије, приоритет за куповину стана под повољнијим условима на територији града Београда, остварују уколико имају пребивалиште на територији града Београда, на дан ступања на снагу овог закона, односно на дан 26.07.2019. године.

Потребно je да са садржајем овог обавештења упознати сва лица из вашег и вама потчињеним саставима.