На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. августа 2020. године, размотрио захтеве достављене у периоду од 1. јула до 31. јула 2020 године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Ниш ЈИ: 36.000,00 – по члану 8.348,35 динара;

ОпОр Зајечар ГЉ: 32.000,00 – по члану 15.514,63 динара;

ОпОр Пирот МД: 32.000,00 – по члану 15.784,66 динара

ОпОр Бела Црква СБ: 28.000,00 – по члану 13.102,42 динара

ОпОр Бела Црква КС: 36.000,00 – по члану 10.147,54 динара

ОпОр Зрењанин СП: 40.000,00 – по члану 5.191,44 динара

ОпОр Нови Београд ВС: 28.000,00 – по члану 13.786,80 динара

ОпОр Нови Београд ВТ: 32.000,00 – по члану 11.197,50 динара

ОпОр Земун ГД: 36.000,00 – по члану 14.017,08 динара

ОпОр Земун ВА: 32.000,00 – по члану 11.976,92 динара

ОпОр Нови Сад ТТ: 32.000,00 – по члану 15.448,84 динара

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Зајечар АЧ: 15.000,00 –

ОпОр Нови Београд ГМ: 32.000,00 –

ОпОр Звездара ШМ: 10.000,00 –

ОпОр Покупље СД: 8.000,00 –

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 5. јула 2020. године

Захтеви који буду достављени у августу 2020. године биће решавани почетком септембра 2020. године.

Извршни одбор