Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је Управи за војно здравство акт којим се захтева брзо поступање у вези са омогућавањем рехабилитације војних осигураника. Текст доносимо у целости.

У току ванредног стања због пандемије корона вируса, војни осигураници нису могли да користе једно од права из области здравственог осигурања, која се односи на медицинску рехабилитацију у случају болести или повреде.

Након укидања ванредног стања, неки рехабилитациони центри (РЦ „Горња Трепча" итд). обезбедили су нове термине за војне осигуранике и обратили се доносиоцу решења за остваривање медицинске рехабилитације, како би их у складу са законом могли да реализују.

Молимо вас за хитно поступање, како би војни осигураници могли да користе право на медицинску рехабилитацију која им је одобрена.