На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 15. маја 2020. године, размотрио захтеве достављене од марта, до 15. маја 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Врање ЛИ: 36.000,00 – по члану 6.475,44 динара;

ОпОр Нови Сад ШМ: 32.000,00 – по члану 10.471,90 динара;

ОпОр Ћуприја СБ: 28.000,00 – по члану 10.248,01 динара;

ОпОр Ћуприја ГЗ: 32.000,00 – по члану 14.643,03 динара;

ОпОр Нови Београд КР: 32.000,00 – по члану 15.861,41 динара;

ОпОр Нови Београд КМ: 30.000,00 – по члану 15.861,41 динара;

ОпОр Нови Београд ВС: 32.000,00 – по члану 15.066,82 динара;

ОпОр Нови Београд РД: 30.000,00 – по члану 13.164,12 динара;

ОпОр Стара Пазова ЈС: 36.000,00 – по члану 8.414,92 динара;

ОпОр Вождовац ТР: 36.000,00 – по члану 9.105,00 динара;

ОпОр Врање ЗС: 36.000,00 – по члану 10.943,91 динара;

ОпОр Пирот МН: 36.000,00 – по члану 13.868,95 динара;

ОпОр Шабац ЋД: 36.000,00 – по члану 13.747,83 динара;

ОпОр Смедеревска Паланка ЕМ: 36.000,00 – по члану 14.788,97 динара;

ОпОр Смедеревска Паланка ИД: 38.000,00 – по члану 13.789,23 динара;

ОпОр Прокупље МС: 32.000,00 – по члану 15.129,67 динара;

ОпОр Пирот РС: 36.000,00 – по члану 14.785,43 динара;

ОпОр Шабац МП: 40.000,00 – по члану 6.788,42 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Прокупље ГА: 15.000,00 –

ОпОр Зајечар ФМ: 15.000,00 –

ОпОр Зајечар КК: 12.000,00 –

ОпОр Ужице ЦС: 20.000,00 –

ОпОр Крагујевац ММ: 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЈР: 20.000,00 –

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 15. маја 2020. године.

 

Захтеви који буду достављени од 15. маја и током јуна 2020. године биће решавани током јуна или почетком јула2020.године.                                                                                              

            Извршни одбор