На основу члана 12. Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ” бр. 6/19), Министарство одбране дана 17.03.2020. године, објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

1) Јавним огласом објављеним дана 10.03.2020. године позвана су сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије и војним установама које обављају производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, да поднесу изјаве за куповину стана под повољнијим условима у Београду.

2) Због увођења ванредног стања на територији Републике Србије, рок за подношење изјаве за решавање стамбене потребе је са 30 дана продужен на 90 дана од дана објављивања јавног огласа на сајту Министарства одбране и огласној табли у Фонду за социјално осигурање војних осигураник Сектора за буџет и финансије (улица Крунска 13, Београд), односно до 09.06.2020. године.

3) У преосталом делу текст јавног огласа објављеног дана 10.03.2020. године остаје неизмењен.

УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ