Обавештавају се корисници војне пензије којима су одобрена средства за стамбено збрињавање у износу од 20.000,00 евра у динарској противвредности, а којима је рок за потписивање уговора истекао у току ванредног стања или истиче до 30 дана од престанка ванредног стања, да могу приступити потписивању уговора најкасније до 8. јуна 2020. године.

Уколико не потпишете уговор о коришћењу средстава у наведеном року, сматраће се да сте одустали од захтева (члана 18. став 3. Правилника).

За информације и договор у вези потписивања уговора јавите се на телефон 011/32-03-528 , 011/32-03-258 или 060/4636-202.