Председник УВПС Љубомир Драгањац, после престанка досадашњих мера на нивоу државе, одредио је мере и препоруке за даљи рад наше организације у времену које следи. Ту инструкцију преносимо у целости:

После укидања ванредног стања, проглашеног због корона вируса, живот у Србији се постепено нормализује. Тако се стварају услови и за активности УВПС. Имајући у виду да епидемија није престала, то јест да и даље постоји могућност да се зарази већи број људи, водећи рачуна о њиховом здрављу, активности у нашем удружењу свешће се на неопходне послове и обавезе.

У Београду, у седишту Удружења, организоваће се свакодневно дежурство од 9,00 до 12,00 часова. Радиће се уз примену средстава заштите (рукавице и маске) и социјално дистанцирање од најмање 1,5 метра. У просторије удружења неће моћи истовремено да дође више људи. Због тога је потребно телефоном најавити разлог и време доласка.

С обзиром на потребу да се контакти смање на најмању меру, остваривати их претежно телефоном, а коресподенцију обављати превасходно електронском поштом. Финансијско пословање вршити у складу са законом и интерним актима УВПС, водећи рачуна о роковима. Веома је важно да све трансакције буду ,,покривене“ одговарајућим документима, уз потписе надлежних и оверу.

Организације треба поштом да достављају захтеве са потребном документацијом везано за социјалну и хуманитарну помоћ, јер ће се наставити са додељивањем те потпоре једном месечно.

До даљњег у Удружењу се неће организовати састанци нити скупови са учешћем више од 10 људи.

У општинским и градским организацијама нагласак је и даље на телефонском контактирању чланова, на њиховом информисању и утврђивању да ли је коме од њих потребна одређена помоћ и на предузимању мера да им се у тој ситуацији помогне. Окупљање у просторијама које користи наша организација свести на најмању меру, уз поштовање мера које је предузела институција која је издала УВПС на коришћење те просторије. За договоре чланова општинских, градских и месних одбора, до даљњег, користити телефонске везе и контакте путем интернета.

Пратити медије и примењивати мере које препоручују наши епидемиолошки стручњаци.

Активности у којима се планира већи број војних пензионера, одложити на неодређено време, до часа када се укине проглашена епидемија, односно када престане свака могућност да се вирус прошири.

Обавезују се општинске и градске организације да до 20. јуна доставе своје извештаје о раду и деловању током ванредног стања са анализом, искуствима и предлозима мера и поступака.