Војни пензионери Шапца веома дисциплиновано се придржавају државних и медицинских мера и препорука. Војна амбуланта у гарнизону веома је добро организована у пружању свих врста помоћи војним пензионерима, тако да нико не чека дуго на неку од услуга.

Чланови Градског одбора УВП повремено телефоном позивају своје чланове распитујући се за њихово здравствено стање. Чланови ГО УВП стално су међусобно у контакту, информишу се и договарају о евентуалним предстојећим активностима по овом питању. До сада нико од чланова се није изјаснио да им је потребна помоћ Удружења или лекара. Они се подржавају препорука државе и медицинских мера.