Од проглашења ванредног стања у земљи Градска организација УВПС Новог сада контактира са својим члановима путем телефона, а нарочито посредством фејсбук странице. Старији од 65 година који немају могућност да се снабдеју лековима јављају се телефоном или путем фејсбука. Тада на сцену ступају млађи од 65 година, међу којима су председник ГрО УВПС Милорад Орељ, потпредседник Милан Бајић и други који узимају здравствену легитимацију и личну карту војног пензионера, одлазе у гарнизону амбуланту, где добију рецепте, подигну лекове и однесу их својим старијим колегама.

На фејсбук страници налази се следећа информација Градског одбора УВПС Нови Сад:

- код изабраног лекара можете отићи у предвиђеном термину или до 15 дана раније тако што се здравствена књижица преда на улазу у гарнизону амбуланту, и добије се обавештење када да се дође по рецепте (рецепти се исписују за шест месеци),

- по подизању рецепата одлази се у војну апотеку и преузимају лекови за први месец, односно оверавају се рецепти за лекове којих нема у војној апотеци,

- након тога сваког месеца се не иде код лекара, већ само у војну апотеку односно цивилну апотеку за лекове којих нема,

- за војне осигуранике преко 65 година живота, здравствену књижицу може предати лице испод 65 година живота (члан породице, пријатељ, комшија, млађи војни пензионер или друго лице),

- за остале медицинске индикације које су хитне звати војну болницу на телефон: 021/4835-383

(молимо војне пензионере да са овом информацијом упознају своје пријатеље - другове војне пензионере који немају могућности да прате ову страницу

- за све што треба обратити се на телефоне који су вам на располагању, односно лицима из Градског одбора УВПС Нови Сад.

Чланови се на фејсбук страници оглашавају коментаришући ситуацију и упућујући молбу за помоћ.