У ,,Војном ветерану” број 191 од децембра 2019. године, на страни 5. објављен је текст под насловом ,,Проширен број корисника“ о изменама одредби Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи.

У образложењу (став 4) стоји: предлаже се да то буде 45 општих бодова или 36.630,45 динара (вредност општег бода је 814,01) од 1. 1. 2020. године, што је повећање за око 31,43 одсто.

Омашком у преузимању оригиналног текста догодила се грешка, па наведени став треба да гласи: ,,Изменом и допуном Правилника ова помоћ се може дати без ограничења у погледу прихода по члану породичног домаћинства једном у једној години“.