На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 9. децембра 2019. године, размотрио захтеве достављене у новембру 2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Нови Београд ПМ: 31.000,00 – по члану 12.999,00 динара

ОпОр Палилула РР: 37.000,00 – по члану 7.680,21 динара

ОпОр Зајечар ТЕ: 34.000,00 – по члану 12.670,42 динара

ОпОр РН: 31.000,00 – по члану 12.593,63 динара

ОпОр Земун ЛР: 31.000,00 – по члану 12.8965 динара

ОпОр Ниш НИ: 34.000,00 – по члану 8.557,20 динара

ОпОр Нови Београд ПН: 31.000,00 – по члану 11.774,14 динара

ОпОр Крагујевац ЂВ: 31.000,00 – по члану 9.933,30 динара

ОпОр Земун ОР: 34.000,00 – по члану 12.118,45 динара

ОпОр Сомбор КД: 37.000,00 – по члану 7.262,17 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Стара Пазова ОТ: 25.000,00 – по члану 23.393,10 динара

ОпОр Крагујевац РД: 20.000,00 – по члану 22.999,00 динара

ОпОр Земун СЉ: 30.000,00 – по члану 21.120,25 динара

ОпОр Нови Београд ДЂ: 18.000,00 – по члану 18.212,24 динара

ОпОр Вождовац КТ: 30.000,00 – по члану 13.735,00 динара

ОпОр Краљево СД:25.000,00 – по члану 20.707,04 динара

ОпОр Вождовац СМ: 15.000,00 – по члану 24.125,00 динара

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 10. децембра 2019. године.

 

Захтеви достављени у новембру 2019. године сви су решени. Захтеви који буду достављени од 1. децембра до 31.децембра 2019. године биће решавани почетком јануара 2020. године.                                                                                     

            Извршни одбор