На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 6. новембра 2019. године, размотрио захтеве достављене у октобру 2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Зрењанин СП: 34.000,00 – по члану 4.925,93 динара

ОпОр Ужице ЈЗ: 34.000,00 – по члану 5.947,81 динара

ОпОр Панчево ВР: 27.000,00 – по члану 12.476,81 динара

ОпОр Раковица КЗ: 34.000,00 – по члану 7.851,45 динара

ОпОр Нови Београд ПВ: 31.000,00 – по члану 11.159,79 динара

ОпОр Крушевац МН: 37.000,00 – по члану 6.251,28 динара

ОпОр Смедеревска Паланка ПЗ: 34.000,00 – по члану 11.260,40 динара

ОпОр Крагујевац МС: 37.000,00 – по члану 12.925,93 динара

ОпОр Нови Београд ДС: 34.000,00 – по члану 10.134,8 динара

ОпОр Ниш ЈЗ: 34.000,00 – по члану 5.861,15 динара

ОпОр Пожега ДН: 34.000,00 – по члану 12.763,58 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Крагујевац ЂП: 20.000,00 – по члану 22.465,30 динара

ОпОр Обреновац ОД: 15.000,00 – по члану 23.925,93 динара

ОпОр Смедерево ЈБ: 12.000,00 – по члану 19.466,05 динара

ОпОр Вождовац ТМ: 30.000,00 – по члану 22.625,19 динара

ОпОр Нови Београд МЂ: 21.000,00 – по члану 22.661,62 динара

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 8. новембра 2019. године

 

Захтеви који су достављени у октобру 2019. године су сви решени. Захтеви који буду достављени од 1. новембра до 30.новембра 2019. године биће решавани почетком децембра 2019. године.                                                                                        

            Извршни одбор