Председнику Републике Србије господину Александру Вучићу, поводом најављеног повећања пензија и плата, обратио се председник УВПС Љубомир Драгањац.

 ,,Обраћамо Вам сеу име 36 000 војних пензионера, у уверењу да ћете, као и до сада што сте чинили са оваквим и сличним обраћањима грађана, свестрано размотрити предметну проблематику и утицати да се питање усклађивања – повећања пензија правично разреши.

 Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему предвиђено је повећање плата корисницима буџетских средстава за 8 до 15% и најављено повећање пензија у 2020. години за 5%.

У периоду од 2014. до 2019. године плате су повећане за 35 до 49%, а пензије за 12.75% (рачунајући и најављено повећање за 5% од 01.01.2020. године), што значи да су плате у односу на пензије увећане за 2,74 до 3,84 пута. Просечна пензија у односу на просечну зараду износи 49%, па да би достигла износ од 60% просечне зараде потребно је повећање за 21%. Оваквим минималним повећањем пензија у наредној години пензионери би били поново драстично оштећени, јер је четверогодишњом применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија око 700 000 пензионера примило од 7 до 10 месечних пензијамање од припадајућих.

Негативне последице овако драстичне диспорпорције повећања плата и пензија посебно су изражене код војних пензија: пензије су за четири и по године повећане за укупно 7,75%, а плате у јавном сектору 25%. Законом о привременом уређивању начина исплате пензија војне пензије су смањене просечно за 15,6%, тако да су војни пензионери за овај период примили мање 7 до 10 месечних пензија; пензионисани официри и подофицири истога чина и положаја пензионисани у различито време имају различите износе пензија и до 30%, тако да официр нижег чина има већу пензију  од раније пензионисаног за два чина па и више (пуковник има већу пензију од раније пензионисаног генеал-потпуковника); заостајање у повећању пензија у односу на плате и промена начина усклађивања пензија војних пензионера довела је до великог пада износа пензија у односу на плате официра и подофицира. Сада пензије у односу на плате износе око 60%, што је мање за око 25% у односу на време када су отишли у пензију.

Не оспоравајући потребу за наведеним повећањем плата корисницима буџетских средстава, веома је тешко наћи оправдане разлоге за овакво велике разлике у повећању плата и пензија. То има тешке последице по стандард  и обезбеђење основних животних потреба пензионера и генератор је све израженијег незадовољства и негативних тенденција међу пензионерима.

Са напред изнетих разлога апелујемо да се предузму потребне мере да се повећање пензија правично разреши, односно присутне диспорпорције плата и пензија отклоне или бар битно умање.Конкретно: да се пензије у јануару 2020. године повећају за 12%; да се донесе одлука о

враћању неисплаћених износа пензија по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија у месечним износима једнаким умањењу; те да се повећањем пензија у наредном периоду обезбеди њихово учешће у просечној заради од 60%.

Истовремено, молимо да примите прдставнике овог удружења ради детаљнијег образлагања проблематике социјалног осигурања војних осигураника, посебно потребе аутономног уређивања те проблематике аналогно  регулативи која је била на снази пре доношења Законао Војсци Србије.

Молимо за обавештење о Вашем ставу по напред наведеном, ради информисања нашег чланства".