Удружењу војних пензионера Србије се обратила компанија Делта транспортни систем д.о.о, Београд са понудом за запослење војних пензионера. Реч је о радним местима магационера, контролора, виљушкара, возача, потребним Дистрибутивном центру у Старој Пазови и магацинском простору на Вилиним водама. Нуди се организован превоз и стимулативна зарада.

Тражи се минимум трећи степен стручне спреме. Све релевантне информације о компанији ДТС могу се пронаћи на: WWW.DTS.RS.

За сва питања одговор с еможе добити на телефон 064/ 820-5868.