На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 16. септембра 2019. године, размотрио захтеве достављене у августу2019. године, те на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Панчево СД: 34.000,00 – по члану 9.434,43 динара

ОпОр Краљево КЗ: 27.000,00 – по члану 7.783,29 динара

ОпОр Краљево ЈИ: 34.000,00 – по члану 12.038,05динара

ОпОр Сремска Митровица ЛД: 31.000,00 – по члану 9.647,97 динара

ОпОр Нови Београд ДД: 27.000,00 – по члану 12.125,32 динара

ОпОр Нови Београд АД: 37.000,00 – по члану 12.867,17 динара

ОпОр Земун МТ: 31.000,00 – по члану 9.158,90 динара

ОпОр Панчево ЈЖ: 31.000,00 – по члану 9.08,75 динара

ОпОр Вождовац СД: 34.000,00 – по члану 12.520,2 динара

ОпОр Кикинда ОС: 34.000,00 – по члану 12.396,67 динара

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Смедеревска Паланка ДМ: 20.000,00 – по члану 21.52618 динара

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 16. септембра 2019. године

Захтеви који су достављени у августу 2019. године су сви решени. Захтеви који буду достављени од 1. септембра до 30. септембра 2019. године биће решавани почетком октобра 2019. године.                                                                                       

            Извршни одбор