На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. августа 2019.године, размотрио захтеве достављене у јулу2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Крушевац ЏЈ: 34.000,00 – по члану 10.427,74 динара;

ОпОр Крушевац ММ: 34.000,00 – по члану 11.128,90 динара;

ОпОр Зајечар ДМ: 34.000,00 – по члану 10.307,16 динара;

ОпОр Ниш: 27.000,00 – по члану 9.534,83 динара;

ОпОр Прокупље РР: 31.000,00 – по члану 8.205,13 динара;

ОпОр Чачак ВВ: 31.000,00 – по члану 12.892,14 динара;

ОпОр Земун ВА: 31.000,00 – по члану 11.363,30 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Крагујевац БД: 20.000,00 – по члану 23.628,51 динара;

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 8. августа 2019. године.

 

Захтеви који су достављени у јулу 2019. године су сви решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. августа до 31. августа 2019. године биће решавани почетком септембра 2019. године.                                                                                        

            Извршни одбор