Управа за традицију, стандард и ветеране МО донела је одлуку о расподели станова у закуп на неодређено време, која је ступила снагу 17. 7. 2019. године, а додела станова ће се извршити са пресеком стања на дан 24. 5. 2019. године.

У гарнизону Београд поделиће се укупно седам станова, од чега ће пензионисаним официрима припасти један једнособан стан, а пензионисаним подофицирима један двособан.

У гарнизону Крушевац поделиће се 7 станова, од чега ћре пензионисаним официрима и пензионисаним подофицирима поделити по један двособан стан.

У гарнизону Нови Сад поделиће се укупно осам станова, од чега ће пензионисаним официрима и пензионисаним подофицирима поделити по један трособан стан.

У гарнизону Панчево поделиће се 52 стана, од чега пензионисаним подофицирима и пензионисаним цивилним лицима по  један двособан и један трособан стан. Укупно од пријављених 74 стана категорији пензионера припало је 11 станова.

Стамбени орган ћe од свих лица која се налазе у ужем кругу стамбених интересената за доделу стана по овој одлуци затражити да у циљу утврђивања права доставе одговарајуће доказе. Захтеви лица која тражене доказе не доставе у предвиђеном року, неће се разматрати.

По окончању поступка провере извршиће се подела станова, а информације о извршеним доделама станова, као и ажуриране ранг-листе биће објављени на сајту УВПС, а о томе ће бити обавештене општинске и гтадске организације.

За поделу је, у четири гарнизона, пријављено укупно 74 стана, од чега ће пензионисаним припадницима МО и ВС припасти 11 станова или 15 процената, а активном саставу - 63 стана или 85 одсто од укупног броја дојављених станова.

Детаљнија инфромација налази се на сајту Министарства одбране.