Додела социјалне и хуманитарне помоћи у јуну 2019. године

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. јула, размотрио захтеве достављене у јуну 2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјалностање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Крушевац МН:34.000,00 – по члану 8.867,95 динара

ОпОр Крушевац ОБ: 37.000,00 – по члану 6.573,50 динара

ОпОр Краљево ТВ: 27.000,00 – по члану 12.973,90 динара

ОпОр Смедеревска Паланка ЖМ: 34.000,00 – по члану 11.334,38 динара

ОпОр Смедеревска Паланка ОР: 31.000,00 – по члану 13.070,52 динара

ОпОр Нови Београд КН: 34.000,00 – по члану 9.460,35 динара

ОпОр Сремска Митровица КА: 34.000,00 – по члану 8.414,50 динара

ОпОр Прокупље АД: 31.000,00 – по члану 12.896,56 динара

ОпОр Ниш ЂП: 27.000,00 – по члану 6.561,95 динара

ОпОр Бела Црква СБ: 27.000,00 – по члану 11.862,00 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Нови Београд ЧВ: 15.000,00 – по члану 16.657,16 динара

ОпОр Алексинац СС: 20.000,00 – по члану 22.949,46 динара

ОпОр Крушевац РЗ: 12.000,00 – по члану 22.551,45 динара

 

Ц) Изузетна додела

Наосновучлана 4.став2. Правилника,

 

ГрОр Краљево КЖ: 55.000,00 –

 

Председник ГрОр Краљево је доставио захтев,члана УВПС КЖ, за изузетну доделу социјалне и хуманитарне помоћи услед ванредних околности. На основу извештаја комисије ГрОр Краљево, од три члана,која је на лицу места, утврдила да је кућа војног пензионера, члана УВПС КЖ, поплављена до нивоа од 90 цм. Том приликом је уништен намештај, замрзивач, фрижидер, машина за веш и судове, плакари, ормари, ламинат површине око 50 м2, а зидови се морају поново сређивати. У кући именовани станује са супругом без примања, сином и снахом и три унучета. Како се ради о штети која је нстала у ванредним околностима помоћ се додељује на основу члана 4. став 2. Правилника.

 

Захтеви који су достављени у јуну 2019. године су сви решени. Захтеви који буду достављени од 1. јула до 31.јула 2019. године биће решавани почетком августа 2019. године.                                                                                       

            Извршни одбор