На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор, на седници одржаној 5. јуна 2019.године, размотрио је захтеве достављене у мају2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Нови Сад БМ:37.000,00 – по члану 8.471,45 динара;

ОпОр Ужице МС: 27.000,00 – по члану 11.666,00 динара;

ОпОр Земун ДМ: 37.000,00 – по члану 8.185,83 динара;

ОпОр Врање МД: 31.000,00 – по члану 8.912,39 динара;

ОпОр Алексинац МС: 31.000,00 – по члану 12.192 динара;

ОпОр Краљево КЈ: 31.000,00 – по члану 9.728,06 динара;

ОпОр Ниш КД: 37.000,00 – по члану 8.471,45 динара;

ОпОр Ваљево ДД: 34.000,00 – по члану 9.790,68 динара;

ОпОр Ужице ЈЖ: 34.000,00 – по члану 11.390,07 динара;

ОпОр Земун ИН: 34.000,00 – по члану 11.021,50 динара;

ОпОр Шабац ТС: 31.000,00 – по члану 8.139,64 динара;

ОпОр Сремска Митровица БД: 27.000,00 – по члану 12.161,74 динара.

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Нови Сад СЗ: 20.000,00 – по члану 23.950,23 динара;

ОпОр Звездара СМС: 20.000,00 – по члану 21.557,38 динара:

ОпОр Звездара СРС: 12.000,00 – по члану 23.436,57 динара;

ОпОр Ниш АН: 20.000,00 – по члану 17.484,71 динара;

ОпОр Нови Београд МР: 10.000,00 – по члану 23.436,57 динара;

ОпОр Нови Београд КБ: 12.000,00 – по члану 21.246,04 динара;

ОпОр Смедерево МА: 8.000,00 – по члану 23.496,74 динара.

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 7. јуна 2019. године.

 

Сви захтеви достављени у мају 2019. године решени су. Захтеви који буду достављени од 1. јуна до 30. јуна 2019. године биће решавани почетком јула 2019. године.                                                                                    

            Извршни одбор