На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. aприла 2019. године, размотрио захтеве достављене у марту 2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Стара Пазова ЈС: 31.000,00 – по члану 7.983,80 динара

ОпОр Нови Београд КР: 31.000,00 – по члану 13.093,52 динара

ОпОр Нови Београд ИБ: 37.000,00 – по члану 8.345,07 динара

ОпОр Земун МЗ: 31.000,00 – по члану 5.976,08 динара

ОпОр Крагујевац МБ: 34.000,00 – по члану 12.792,75 динара

ОпОр Нови Београд ОС: 34.000,00 – по члану 10.610,00 динара

ОпОр Врање ЛИ: 37.000,00 – по члану 4.914,94 динара

ОпОр Крушевац РА: 31.000,00 – по члану 9.234,17 динара

ОпОр Прокупље ВС: 34.000,00 – по члану 12.828,08 динара

ОпОр Прокупље ВЉ: 27.000,00 – по члану 12.355,28 динара

ОпОр Књажевац ЂБ: 31.000,00 – по члану 10.980,87 динара

ОпОр Нови Београд МЉ: 31.000,00 – по члану 10.872,77 динара

ОпОр Земун ЈМ: 31.000,00 – по члану 13.286,28 динара

ОпОр Крагујевац ЈД: 34.000,00 – по члану 9.124,50 динара

ОпОр Ваљево РЧ: 34.000,00 – по члану 10.285,76 динара

ОпОр Смедерево РД: 34.000,00 – по члану 5.948,62 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Прокупље ДА: 20.000,00 – по члану 22.401,69 динара

ОпОр Нови Београд ВС: 20.000,00 – по члану 24.195,67 динара

ОпОр Ниш ВГ: 15.000,00 – по члану 25.104,01 динара

ОпОр Звездара ДМ: 15.000,00 – по члану 23.500,00 динара

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 10. априла 2019. године.

Захтеви који су достављени у марту 2019. године су сви решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. априла до 30.априла 2019. године биће решавани почетком маја 2019. године.

Извршни одбор