После ступања на снагу прописа да цивилне здравствене установе издају рецепте само у електронском облику и предлога Удружења војних пензионера Србије Управи за војно здравство и Фонду за СОВО од 6. марта да док се цивилне здравствене установе не буду снабделе војним обрасцима рецепата да војни осигураници купују неопходне лекове, а да им се уложене паре за набавку лекова рефундирају посредством Фонда за СОВО, Удружењу је из Фонда за СОВО стигао је одговор који објављујемо у целости:

,,Након промена у вези са начином прописивања рецепата у домовима здравља из плана мреже РФЗО, која је наступила 1. марта .201.9. године, када је повучен из употребе цивилни образац рецепта ЛР1, Управа за војно здравство је доставила војни образац рецепта Сн Сл 15-2 РФЗО ради расподеле филијалама, и даље домовима здравља, где се лече војни осигураници. С обзиром на то да су војни обрасци рецепта предати РФЗО-у 8. марта 2019. годинс, као и да дитрибуција рецепата, још увек није у потпуности извршена у сваком месту где има војних осигураника, обавештавамо вас о следећем:

Фонд за СОВО врши рефундацију трошкова куповине лекова војним осигураницима за лекове купљене током месеца марта 2019. године. Рефундација трошкова куповине лека се врши на основу захтева, уз фискални рачун, копију специјалистичког лекарског извештаја и копију картице са бројем текућег рачуна. Уколико лек не припада позитивној. листи лекова, треба приложити и копију конзилијарног мишљења".