На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 6. марта 2019.године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2019. године, те је на основу прописаних критеријума и испуњених услова донео одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Смедерево АЗ: 27.000,00 – по члану 9.445,30 динара

ОпОр Нови Сад ВЗ: 31.000,00 – по члану 5.799,20 динара

ОпОр Ниш СС: 34.000,00 – по члану 11.039,70 динара

ОпОр Нови Београд СС: 34.000,00 – по члану 9.348,26 динара

ОпОр Земун ДВ: 27.000,00 – по члану 10.578,76 динара

ОпОр Краљево ЗВ: 34.000,00 – по члану 12.498,32 динара

ОпОр Нови Београд ДР: 40.000,00 – по члану 6.582,96 динара

ОпОр Зајечар МД: 40.000,00 – по члану 5.215,20 динара

ОпОр Стара Пазова БМ: 27.000,00 – по члану 12.719,25 динара

ОпОр Ниш ГГ: 34.000,00 – по члану 10.169,15 динара

ОпОр Панчево ЈН: 34.000,00 – по члану 9.591,62 динара

ОпОр Смедерево ТЈ: 27.000,00 – по члану 11.565,60 динара

ОпОр Вождовац ТР: 34.000,00 – по члану 8.625,00 динара

ОпОр Сомбор БС: 34.000,00 – по члану 9.309,25 динара

ОпОр Земун ЂЗ: 34.000,00 – по члану 10.014,09 динара

ОпОр Суботица ВС: 37.000,00 – по члану 7.515,40 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Зајечар СЈ: 15.000,00 – по члану 22.915,91 динара

ОпОр Зајечар ЗД: 20.000,00 – по члану 24.023,33 динара

ОпОр Чукарица СЉ: 10.000,00 – по члану 21.488,23 динара

ОпОр Ниш МЗ: 15.000,00 – по члану 18.725,96 динара

ОпОр Крагујевац ВМ: 15.000,00 – по члану 15.112,51 динара

ОпОр Обреновац ЦМ: 10.000,00 – по члану 22.212,42 динара

ОпОр Нови Београд ТМ: 10.000,00 – по члану 22.661,62 динара

ОпОр Нови Београд ЦС 12.000,00 – по члану 21.488,23 динара

ОпОр Нови Београд ТК 15.000,00 – по члану 21.252,66 динара

ОпОр Нови Београд ВЈ 31.000,00 ‒ по члану 16.135,43

ОпОрЧукарица СМЉ: 15.000,00 – по члану 22.950,76 динара

ОпОрСмедеревска Паланка ТЖ: 12.000,00 – по члану 22.732,85 динара

 

На основу члана 4. став 2. Правилника

ОпОр Нови Београд ИН: 20.000,00 –

ОпОр Пожаревац ЂМ: 20.000,00 –

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 8. фебруара 2019. године

Сви захтеви који су достављени у фебруару 2019. године, решени су. Захтеви који буду достављени од 1. марта до 31.марта 2019. године биће решавани почетком априла 2019. године.

Извршни одбор