Председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац данас је упутио допис председници Уставног суда Србије госпођи Весни Илић Прелић следеће садржине:

,,Удружење војних пензионера Србије поднело je Уставном суду, 25. априла 2016. године, Иницијативу за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређењу начина исплате пензија (,Службени гласник РС’, бр. 116/2014), поводом које је оформљен предмет IУз-351/2015.

 

О наведеној иницијативи, према нашим сазнањима,Уставни суд није расправљаони у 2018. години. Мишљења смо да су се стекли услови да Уставни суд о инцијативама расправља и донесе одговарајућуодлуку.

Молимо да нам на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 54/07, 104/09 и 36/10), доставите информацију о томе када ће Уставни суд одлучивати о поднетој иницијативи".