Виши суд у Новом Саду усвојио је жалбу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и преиначио првостепену пресуду Основног суда у Бачкој Паланци којом је раније пресуђено да Р. Фонд ПИО пензионеру Ј. М. врати износ који му је ускраћен по закону о умањењу пензија из 2014. Овом одлуком одбијени су тужба и захтев за исплату. Виши суд је, како је објављено у једном дневном листу, овакву одлуку донео јер је оценио да је РФ ПИО само поштовао Закон о привременом уређивању начина исплате пензија који је и прописао исплату умањених пензија. Виши суд је, образлажући своју одлуку о одбијању тужбе пензионера за враћање одузетог дела пензије, оценио да у поступању РФ ПИО није било незаконитог и неправилног рада.

Подсетимо, у децембру прошле године Основни суд у Бачкој Паланци донео је првостепену пресуду којом је наложено Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање да пензионеру Ј. М. надокнади износ који му је смањен од износа пензије применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.

Иначе, пресуда Основног суда у Бачкој Паланци прво је стигла у Апелациони суд у Новом Саду да би се он 10. јануара ове године прогласио ненадлежним јер се радило о спору мале вредности након чега је предмет проследио Суду у Новом Саду.

Подносилац тужбе може да поднесе уставну жалбу и у случају да Уставни суд одбаци жалбу може се обратити Европском суду за људска права.

Уставни суд још увек није донео одлуку по иницијативи УВПС за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности Закона о привременом уређењу начина исплате пензија са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима. Иницијатива је поднета 25. 04 2016. године и након неколико обраћања, обавештавани смо да ће иницијатива бити разматрана у другом, а потом у трећем кварталу 2017. године, али то није реализовано. Обавештени смо да ће иницијатива бити разматрана у периоду јануар - март 2018. али то није реализовано,  јер за седницу Великог већа УС није пријављен предлог одлуке.

УВПС ће се ускоро обратити Уставном суду и захтевати да се по поднетој иницијативи донесе одлука.