На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 8. фебруара 2019.године, размотрио захтеве достављене у јануару 2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјалностање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Крагујевац СЗ: 31.000,00 – по члану 9.081,63динара

ОпОр Зајечар ХЏ: 37.000,00 – по члану 9.511,52 динара

ОпОр Суботица ЛМ: 34.000,00 – по члану 13.057,97 динара

ОпОр Лозница ЖТ: 31.000,00 – по члану 13.109,81 динара

ОпОр Лозница ВС: 37.000,00 – по члану 8.081,60 динара

ОпОр Ниш СВ: 31.000,00 – по члану 12.885,00 динара

ОпОр Нови Београд ПМ: 34.000,00 – по члану 11.720,69 динара

ОпОр Прокупље МИ: 34.000,00 – по члану 7.453,06 динара

ОпОр Крагујевац МС: 31.000,00 – по члану 10.571,27 динара

ОпОр Обреновац ММ: 31.000,00 – по члану 8.378,56 динара

ОпОр Земун ВМ: 34.000,00 – по члану 9.632,66 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Зајечар ЈД: 15.000,00 – по члану 18.026,47 динара

ОпОр Стара Пазова ЦС: 15.000,00 – по члану 23.026,47 динара

ОпОр Лозница КД: 10.000,00 – по члану 22.949,36 динара

ОпОр Земун ВН: 15.000,00 – по члану 25.003,47 динара

ОпОр Нови Београд БП: 10.000,00 – по члану 23.430,39 динара

ОпОр Нови Београд СЈ: 15.000,00 – по члану 22.466,68 динара

ОпОр Пирот ТЉ: 15.000,00 – по члану 14.063,50 динара

ОпОр Пожега БМ: 20.000,00 – по члану 22.109,12 динара

ОпОр Суботица ЂК: 10.000,00 – по члану 17.364,17 динара

ОпОр Обреновац БВ: 10.000,00 – по члану 25.109,12 динара

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 14. јануара 2019. године

Сви захтеви достављени у јануара решени су. Захтеви који буду достављени од 1. фебруара до 28. фебруара 2019. године биће решавани почетком марта 2019. године.

Извршни одбор