НЕЗАКОНИТА ОДЛУКА

Удружење војних пензионера Србије,  25. октобра ове године, поднело је Уставном суду Иницијативу за покретање поступка за оцену законитости Одлуке Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника, број 62960-5 од 29. септембра 2011. године. У образложењу иницијативе наведени су разлози због чега је она поднесена:

„Напред наведеном Одлуком, чију фотокопију прилажемо будући да није објављена у било ком службеном гласнику, утврђено је да ванредно повећање пензија за 11,06% по Решењу Републичког фонда ПИО, 01 бр. 181/431/08 од 25. 1. 2008. године, не припада и војним пензионерима.

Цитираном Одлуком прекршене су одредбе члана 193. став 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09 и 101/10) у вези члана 75. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр. 85/05). Наиме, чланом 193. Закона о Војсци Србије, који је на снази од 1. 1. 2008. године, прописано је да се усклађивање пензија војних осигураника врши по динамици и на начин утврђен Законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.

Сагласно одредби члана 75. Закона о изменама и допуном Закона о ПИО, Решењем Републичког фонда ПИО, бр. 01 бр. 181-431/08 од 25. 1. 2008. године, ванредно су усклађене односно повећане пензије за 11,06% од 1. 1. 2008. године, па је Управни одбор Фонда СОВО, по правилној примени цитираних одредби наведених закона, једино могао одлучити да се и војне пензије повећају за 11,06% од 1. 1.2008. године. Супротна одлука није законита, па предлажемо да Уставни суд прихвати ову иницијативу, те основом чл. 53. ст. 2. Закона о Уставном суду, утврди да Одлука чију законитост оспоравамо није у сагласности са чланом 193. Закона о Војсци Србије“, наведено је у Иницијативи коју је УВПС упутило Уставном суду.