ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНИСАНЕ ПРИПАДНИКЕ МО И ВС О ПОНУДИ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. - КАМПАЊА У ОКВИРУ ПАКЕТА БИЗНЕТ ВОЈСКА

 

На иницијативу министра одбране и као резултат досадашње успешне пословне сарадње са МО и ВС, "Телеком Србија" а.д. је прихватно предлог за проширење корисника погодности услуга мобилне телефоније. До сада су корисници пакета мт:с "Бизнет Војска" били само припадници МО и ВС, а сада се те повољности односе и на пензионисане припаднике МО и ВС.

Повољности, најједноставније представљено, подразумевају могућност да сваки пензионисани припадник МО и ВС може закључити уговор за коришћење претплатничког броја у мобилној телефонији, уз месечну претплату од 35 динара по картици (са ПДВ-ом), 0 динара за разговоре са било којим учесником ове Групе (пензионисани припадници МО и ВС) и повољан ценовник осталих услуга. Сваки пензионисани припадник има могућност за склапање уговора за највише 4 пратплатничка броја, за чланове породице, између којих би цена разговора била такође 0 динара.

Активирање претплатничке линије, према избору (064, 065, 066) је од 1 до 400 динара.

Ови и остали детаљи дати су у изводу из услова које је доставио "Телеком Србија" а.д. За детаљнија објашњења и за склапање уговора по сопственом избору, уз одговарајући идентификациони документ (здравствену књижицу војног осигураника - за војне осигуранике, потврду надлежне ОЈ МО и ВС - за бивша ЦЛ и личну карту), молимо обратите се најближој мт:с пословници "Телеком Србија" а.д.

 

 

ИЗВОД ИЗ ПОНУДЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. - КАМПАЊА У ОКВИРУ ПАКЕТА БИЗНЕТ ВОЈСКА:

Тарифе Бизнет  Војска (цене са укљученим ПДВ-ом):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■         Кампања подразумева закључење уговора за претплатнички број у оквиру пакета БизнетВојска уз уговорну обавезу од 12 или 24 месеца.

■        Уколико се корисник одлучи за закључења уговора који подразумева и телефонски апарат, корисник одређени број из пакета везује уговорном обавезом од 12 или 24 месеца уз обавезну активацију једног од бизнет
тарифних додатака.

■        Бизнет тарифни додатак је минималан износ који је корисник у обавези да плаћа током трајања уговорне обавезе на претплатничком броју уз који је купљен телефон.

■        У   оквиру  тарифног  додатка  корисник  нема  укључен   било   који   вид
бесплатног саобраћаја (минуте, поруке...) већ се износ додатка троши по
важећем ценовнику за тарифни профил бизнет 300 (роминг и УАб услуге
нису укључени у цену додатка).

■        Могућност интеграције постојећих бројева из мт:с мреже (постпаид и препаид). Уколико је постпаид број везан уговорном обавезом корисник је дужан да исплати све преостале претплате до истека уговорне обавезе.

■       Да би се услуга реализовала корисник не сме имати дуговање према
Телекому и не сме се налазити на "В1аск" листи.

■       Могућност интеграције постојећих бројева из Теленора и ВИП мреже.

■        Сви претплатнички бројеви имају дефинисан 1 ПРОФИЛ (без роминга -активација после 3 рачуна измирена у року или уплатом аванса од 9.000 динара).

 

 

Ценовник услуга  - Бизнет Војска


 

Врста услуге

Цена (са ПДВ-ом)

Активирање биз:нет претплатничке линије (064)

258,42

Активирање биз:нет претплатничке линије (065)

393,33

Активирање биз:нет претплатничке линије (066)

1,00

Проширење групе са новом линијом

23,60

Интеграције постојеће постпаид линије

23,60

Замена SIM картице (физички оштећена)

118,00

Замена SIM картице (губитак, крађа)

118,00

 

Oтиђи на Сајт Фонда СОВО