Захтев УВПС Управном одбору Фонда СОВО

ДОНЕТИ ОДЛУКУ  О ВАНРЕДНОМ  ПОВЕЋАЊУ ЗА 11,06 %

Удружење војних пензионера Србије крајем јуна упутило је захтев Управном одбору Фонда СОВО да неодложно донесе одлуку о праву корисника војне пензије на ванредно повећање пензије за 11,06 одсто.

 

У захтеву се, између осталог, истиче:

„Управни суд, а и Виши судови,  у управним споровима и парницама војних пензионера против Фонда СОВО ради признавања и исплате ванредног повећања пензија за 11,06 одсто,  1.1. 2008. године, заузели су становиште да одлука Републичког фонда ПИО о предметном ванредном повећању није непосредно применљива на војне пензионере, већ да о том праву одлуку мора донети Управни одбор Фонда СОВО.

С тим у вези, тражимо да неодложно донесете одлуку у погледу права КВП на ванредно повећање пензије  за 11, 06 одсто сходно чл. 193. ст. 1 ЗВС и решењу Републичког фонда ПИО  01 бр.181-431/08 од 25. 1. 2008. године.“