Интервју председника УВПС Љубомира Драгањца дневном листу „Правда“
и “Војном ветеран
у“

ТРАЖИМО САМО ДА СЕ
ПОШТУЈЕ ЗАКОН

Епилог вишегодишњег спорења јесте око 35.000 предмета, поднетих надлежним  судовима. Оштећени сада масовно подносе притужбе  заштитнику грађана На име неисплаћене разлике у пензијама од 1. августа 2004. до 30. новембра 2007. године, Република Србија дугује корисницима војне пензије више од 4,5 милијарди динара. С обзиром на чињеницу да се та права остварују путем судова, основни дуг према војним пензионерима увећан је више него дупло (130 одсто). Тако изгледа стварност када се чиновници у државном апарату поиграју судбинама људи. То питање и још нека друга била су повод за разговор са председником Удружења војних пензионера Србије генерал-потпуковником у пензији Љубомиром Драгањцем.

*Судећи по броју т ужби, војни пензионери нису задовољни својим статусом и материјалним положајем?

- Свесни смо укупне друштвене ситуације и не желимо да у било чему будемо привилеговани. Једино на чему с правом упорно инсистирамо јесте поштовање Устава и закона.


*Будите конкретнији.

- Војним пензионерима су укинута нека од најважнијих стечених права. Нама је укинут институт аутоматског усклађивања пензија са платама активних припадника система одбране. Тај спор се налази у Уставном суду Србије већ три године и никако да се реши.

*Да ли су војни пензионери још у нечему оштећени?

- Јесу још по три основа. Најпре, у периоду од 1994. до 2008. године није поштована одредба Закона по којој плата официра није могла бити мања од три просечне плате у привреди (плата подофицира 65 -70 одсто просечне плате официра), већ је тај однос максимално био око једне просечне плате. Поднето је више хиљада тужби, а само неколицина оштећених је, путем суда, наплатила дуг. После тога судови су, да ли по нечијем диктату, почели да доносе решења против оштећених, тако да су многи наставили поступак и поднели тужбу суду у Стразбуру. После доношења измена и допуна Уредбе о платама у Војсци Југославије, од 1. августа 2004. године, настале су две категорије војних пензионера. За оне који су пензионисани пре тог датума пензија је остала по старом, а они који су пензионисани после тога добијали су решења у складу са поменутом Уредбом. Тако је Фонд за социјално осигурање војних осигураника (Фонд за СОВО) према делу војних пензионера створио дуг у износу 4.512.720.000 динара.

*Шта је с тим дугом?

- Да би остварили своје право, у другој половини 2007. године оштећени војни пензионери почели су масовно да подносе тужбе за наплату дуга, па је Фонд за СОВО, после три године, напокон, донео решења о усклађивању пензија за 47.069 корисника војне пензије. Исплата по овим решењима почела је од 1. децембра 2007. године, али нису исплаћени заостаци од 1. августа 2004. до 30. новембра 2007, то јест дуг у износу од 4.512.720.000 динара. Влада није поступила према закону, нити је буџетом обезбедила средства за исплату дуга.

*Како је, онда, део пензионера наплатио дуг?

- Принудном судском наплатом до сада је реализовано око 10.000 решења и исплаћено око 2, 32 милијарде динара. Тај новац исплаћен је на терет редовног плана Фонда за СОВО, односно од средстава која су намењена за пензије, здравствену заштиту, стамбено обезбеђење и побољшање материјалног положаја. Сагледавајући структуру наплаћеног износа може се закључити да је основни дуг 42 одсто, камате чине 36, а парнични трошкови 22 одсто. Уколико би се сва донета решења наплатила принудном наплатом, то би износило око 11 милијарди динара, од чега би парнични трошкови износили око 2,5 милијарде динара.

*И када ће људи коначно доћи до својих пара?

- Иако се ради о споровима мале вредности, чињенично и правно једноставним, предметне парнице веома дуго трају. Годишње се у просеку правоснажно оконча око 1.450 парница, а оне у просеку трају око две године и дуже. Ако судови наставе са таквом „ажурношћу“, поступци по овим тужбама биће окончани тек за око 17 година, па већина оштећених војних пензионера, нажалост, неће доживети наплату. Од настанка дуга до сада, око 9.000 војних пензионера је преминуло, а за око 4.000 преминулих није ни покренут поступак за наплату дуга. Будући да Влада није обезбедила средства за исплату дуга, Фонд СОВО чини све да судски процеси што дуже трају. А то је много скупља варијанта за државу.

*Шта је трећи основ дуга пензионерима?

- Од 1. 1. 2008. године војне пензије се усклађују на исти начин као и цивилне. Међутим, већ на старту то није испоштовано: од 1.1. 2008. цивилне пензије су ванредно повећане за 11,06 одсто, али то повећање није примењено на војне пензионере, па се на хиљаде оштећених корисника војне пензије обратило надлежним судовима.

*Од 1. јануара 2012. године, како је регулисано законом, Фонд СОВО престаје да постоји, а те послове преузеће Републички фонд ПИО. Шта ће бити са дугом према војним пензионерима?

- Законом је регулисано да Републички фонд ПИО преузме имовину и запослене, али не и дуг према војним пензионерима. Посебним актом Владе одређено је да се средства за тај дуг обезбеде у буџету Републике Србије за 2011. годину. До сада, колико нам је познато, то није учињено. Уколико би се обезбедила потребна средства, укупни трошкови дуга смањили би се за око 2,5 милијарде динара.

*Шта може да се очекује ако се не обезбеде паре?

- Правду ћемо потражити у Стразбуру.

*Колико нам је познато, највећи допринос формирању Партије удружених пензионера (ПУПС) дали су управо војни пензионери. Да ли сте задовољни досадашњим учинком ПУПС-а?

- Да се разумемо, Удружење војних пензионера је нестраначка организација. Ако већ инсистирате на питању, рећи ћу да и поред њихових евидентних напора нисмо задовољни учињеним.

*Од половине маја, војни пензионери масовно подносе притужбе заштитнику грађана. Какав је одјек?

-Појединци су и пре тога упућивали притужбе заштитнику грађана, али без ефекта. Сада је у току масовно потписивање притужби заштитнику грађана по свим напред наведеним проблемима.
Разговарао: Звонимир ПЕШИЋ


САМО ОСАМ ГОДИНА ЖИВОТА С ПЕНЗИЈОМ


*Шта Удружење предузима како би се нагомилани проблеми разрешили?

- У току је потписивање петиције којом се захтева доношење закона о социјалном осигурању војних осигураника, којим би требало уважити специфичности војне професије. Запањујући је податак, на пример, да официри и подофицири, због тешких услова рада током војничке каријере, просечно уживају пензију само осам година. Такође захтевамо и то да се до 1. јануара 2013. године одложи примена одредаба законских прописа о пензијама који се односе на војне осигуранике. Одзив је изузетан, па се надам да ће петицију ускоро потписати најмање 30.000 корисника војне пензије.

(Правда)