Са Седме седнице Главног одбора УВПС

ПЕТИЦИЈОМ И ПРИТУЖБАМА ПРОТИВ  БЕЗАКОЊА

Главни одбор једногласно прихватио иницијативу  за масовно потписивање Притужбе заштитнику грађана због нерешавања статусних питања војних пензионера и Петиције државним органима за доношење посебног закона о социјалном осигурању војних осигураника. Формирана  је  радна група  за праћење ове активности и  група за непосредне контакте са надлежним државним органима ради разрешења проблема наведених у Притужби и Петицији.

На Седмој седници Главног одбора УВПС, одржаној 21. јуна ове године, у Медија центру „Одбрана“, најважније питање на дневном реду било је „Анализа активности општинских-градских  организација УВПС и органа на потписивању притужбе  заштитнику грађана и петиције за доношење посебног закона о социјалном осигурању војних осигураника,  као и доношење одлуке о формирању комисије. Осим тога, усвојени су: Записник  са 6. седнице Главног одбора,  Извештај  о раду између две седнице и Закључци о функционисању здравствене заштите КВП. Под тзв. та~ком разно делегати су упознати са Информацијом  о одржавању годишњих скупштина општинских-градских организација УВПС и придружених чланова, Информацијом о састанку министра одбране  са члановима Клуба генерала и адмирала, и са доделом  помоћи корисницима војне пензије који су имали  штету од земqотреса у Краqеву.
Осим делегата, седници су   присуствовали  председници општинских  и градских организација УВПС и чланови УВПС у органима Фонда СОВО из Београда.
На седници Главног одбора   усвојени су  садржаји притужбе заштитнику грађана и петиције за доношење посебног закона о социјалном осигурању војних осигураника. Извршном одбору и општинским-градским организацијама  УВПС дата је обавеза  да се максимално  ангажују  како би сваки корисник војне пензије потписао  оба ова документа.
Затражено је да се у  даљем раду око  Притужбе и Петиције израде одговарајућа пратећа документа-прилози. По завршетку потписивања Притужбе и Петиције биће организована  конференција за штампу, а ова документа с потписима надлежним органима и институцијама уручиће председник УВПС са делегацијом и уз присуство већег броја чланова УВПС и средстава информисања.
Према Извештају о раду Главног одбора између 6. и 7. седнице, који је поднео председник  УВПС Љубомир Драгањац, тежиште рада органа Удружења у овом периоду било је у: припремању, организацији  и одржавању Скупштине УВПС; извршењу  задатака и закључака са Скупштине УВПС, као и задатака и закључака са 6. седнице Главног одбора; разрешењу текућих проблема у органима Удружења; праћењу стања чланства и предузимању мера за учлањење нових чланова,  и у решавању текућих проблема здравствене заштите и стамбеног обезбеђења. У Извештају се истиче да је сачињена Притужба заштитнику грађана због нерешавања статусних питања КВП и Петиција државним органима за доношење посебног закона о социјалном осигурању војних осигураника. Уз упутство члановима УВПС о потписивању,  Притужба и Петиција су достављене свим општинским  и градским организацијама.
Председник УВПС и чланови Извршног одбора, како се наводи у Извештају, присуствовали су на више скупштина општинских и градских организација УВПС при чему су информисали чланство о значају мера које предузима УВПС укључујући и потписивање и подношење Притужбе заштитнику грађана и Петиције надлежним државним органима и институцијама.
Истакнуто је да је у организацији Извршног одбора обављена контрола материјално-финансијског пословања у општинским-градским одборима УВП: Вршац, Бела Црква, Кикинда, Зрењанин, Рума, Шабац, Лозница, Ваљево, Нови Сад, Сомбор, Суботица и Бачка Топола. Осим контроле,  овим одборима пружена је и помоћ и дато упутство за правилно и законито располагање средствима и ажурно вођење материјално-финасијског пословања.
Сви чланови УВПС у органима Фонда за СОВО, како је истакнуто у Извештају,  максимално су се залагали  у решавању проблема с којима се суочавају  корисници војне пензије.
У овом периоду, између две седнице, у Удружење је  примљено 356 нових чланова,  а његове редове  напустило је 46 чланова. Бројно  стање чланства на дан 31.5. 2011. је 31.697 лица,  а 31.3. 2011. Удружење је имало  31.857 чланова, што значи да је бројно стање  смањено за 160 лица.
Кад је реч о стамбеном  збрињавању КВП, оно се, како стоји у Извештају, није битно променило у односу на претходни период. И даље је око 5.000 људи без икаквог стана,  а око 4.000 чака на проширење. Будући  да је у  Министарству одбране тешко доћи до информација о стамбеном обезбеђењу, још више се повећава оправдана  забринутост људи који на стан чекају у просеку 15. година. Нови правилник о коме се информације провлаче већ годину дана, како се истиче у Извештају, још није достављен на јавну расправу, а Министарство одбране још не даје никакве информације о почетку његове примене.
Од марта месеца  стамбени орган поделио је 49 станова од чега је 20 станова ( 41%)  додељено корисницима војне пензије.
За бесповратни кредит у висини од 20.000 евра до сада је поднето 1.280 захтева, а за око 800 лица потписани су уговори и извршена уплата на њихов текући рачун. По овом основу до сада је исплаћено 1,6 милијарди динара.
Здравствена заштита КВП оптерећена је познатим проблемима о којима се посебно расправљало на  5. седници,  када су после расправе донети одговарајући закључци.
Пре Седме седнице Удружење је иницирало да дође до сусрета са Управом за војно здравство и представницима ВМА. Овај сусрет одржан је 30. маја 2011.године,  којем су присуствовали начелник Управе за војно здравство са сарадницима, представници ВМА, руководство ЦЗУ у Београду, представник Фонда за СОВО и представници СУБНОР-а.
Ставове Удружења у вези са садашњим стањем у здравственој заштити на овом скупу изнео је др. Часлав Антић о чему пише и у јунском овом броју „Ветерана“, у рубрици „Здравство“.
У периоду од 1. јануара до 9. јуна 2011. године примљено је 1.288 захтева за једнократну новчану помоћ. Одржано је 29 седница комисија у Фонду за СОВО на којима је решавано 1.054 захтева за доделу ове помоћи.  Од тога је донето 749 решења – 613 позитивних и 136 негативних, а за 298 захтева тражена је допуна.
Технички је обрађено 186 решења од чега 80 решења у вези са захтевима због штете од  земљотреса у Краљеву.


РАДНЕ ГРУПЕ
Главни одбор  на 7. седници донео је Одлуку о формирању Радне групе за праћење исхода по поднетој притужби и петицији и израду докумената за даљи рад.
Радну групу чине: Светомир Обренчевић,  председник, и чланови Стаменко Николић  Остоја Поповић.
Главни одбор овластио је Извршни одбор да, на захтев председника радне групе, може  повећати  број чланова радне групе.
Такође, на истој седници, Главни одбор донео је и Одлуку
о формирању Радне групе за непосредне контакте са државним и другим органима.
Радну групу чине: Бранко Крга, председник,  и чланови Александар Димитријевић и Љубомир Драгањац.
Задатак ове радне групе је да у непосредним контактима са државним органима иницира  и преговара о разрешењу проблема наведених у притужби и петицији.