Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 105 gostiju na mreži
Основни подаци о предстојећој подели станова
уторак, 08 новембар 2016 12:15
Управа за Инфраструктуру  Министарства одбране РС доставила ја стамбеном органу МО пријаву за расподелу 135 станова на неодређено време, од чега је 116 станова опредељено за поделу по ранг-листама, а 19 станова у закуп које није могуће поделити, јер у тим местима нема стамбених интересената.
 
Успешно завршено прикупљање потписа за народну иницијативу
уторак, 08 новембар 2016 11:37
Удружење војних пензионера Србије, као што се и очекивало, успешно је окончало акцију прикупљања потписа за народну иницијативу, којом треба да буде укинут Закон о привременом уређењу начина исплате пензија, то јест да се месечне принадлежности пензионера врате на ниво од пре две године. Подршку одлуци Главног одбора Скупштине УВПС дало је око 33.000 потписника, чиме су се стекли услови да Народна Скупштина неодложно, по хитном поступку размотри предлоге: (1) Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/14) и (2) Закон о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању(„Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 63/2013, 102 /13, 75/2014 и 142/2014), којим се брише члан 80б тог закона.
 
Отпочела вакцинација против сезонског грипа
петак, 04 новембар 2016 11:13

У свим војноздравственим установама ових дана отпочела је вакцинација против грипа.

У Институту за епидемиологију, који се смештен на Војномедицинској академији, отпочела је вакцинација против сезонског грипа. Та мера препоручује се особама које имају кардиоваскуларне проблеме, затим онима који болују од дијабетеса, па бубрежним и болесницима који болују од других хроничних болести.

 
Заинтересованост војних пензионера за промене у војном здравсту
четвртак, 03 новембар 2016 11:08
Удружење војнијх пензионера Србије упутило је Управи за војно здравство допис следеће садржине:

,,Из средстава јавног информисања сазнали смо да је у току планирање реорганизације Војномедицинске академије, а и војног здравства у целини. Из штурих информација, међутим, није јасно каквог су садржаја и домета промене и како ће се то рефлектовати на лечење војних осигураника.

Корисници војне пензије најбројнија су категорија војних осигураника који се лече у војноздравственим установама, па су разумљиво најзаинтересованији да промене буду у складу са достигнутим нивоом стандарда лечења и потреба војних пензионера и њихових чланова породице. Очекујемо да у процес промена у војном здравству буду укључени представници Удружења, међу којима је не мали број високостручних кадрова, оних који су обављали најодговорније дужности у систему војног здравства.

 
Упућена преставка Међународном суду за људска права у Стразбуру
среда, 02 новембар 2016 11:17
Уз стручну и техничку помоћ УВПС корисник војне пензије упутило је представку Међународном суду за људска права у Стразбуру која се односи на признавање права на ванредно повећање пензија за 11,06 одсто, по вредности бода од 9,40 динара. С обзиром на то да су надлежни судови у Србији пресудама признали вредност бода од 9,02 динара, сматрајући да је редовно повећање пензија од 4,21 одсто део ванредног повећања, од Међународног суда за људска права се очекује да се изјасни да ли су повређена права корисника војне пензије.

Право на представку Међународном суду имају само корисници војне пензије који су поднели уставну жалбу а Уставни суд Србије је одбацио. Представка се подноси у року од шест месеци од дана пријема решења Уставног суда Србије. За подношење преставке не наплаћују се таксе.

Корисници војне пензије који желе да упуте представку Међународном суду за људска права у Стразбуру за образац представке и стручна објашњења могу се обратити Извршном одбору УВПС.

.

 

 

 

 
Затражено продужење рока за вансудско поравнање
уторак, 01 новембар 2016 10:07
Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александру Вулину захтев да се поравнање за војне пензије, на име мање исплаћених месечних принадлежности од 1.1. 2008. године до 31. 10. 2014. године, продужи до краја 2017. године.
 
Обавештење Министарства одбране за војне осигуранике
уторак, 25 октобар 2016 09:33

Министарство Одбране Републике Србије упутило је саопштење које се односи на израду картица здравственог осигурања које доносимо у целости:

,,Израда картица здравственог осигурања које спроводи Републички фонд за здравствено осигурање за цивилне осигуранике, не односи се на војне осигуранике.

Фонд за социјално осигурање војних осигураника обавештава војне осигуранике да неће бити замене здравствених књижица у догледно време.

У здравственим установама из Плана мреже Републичког фонда за здравствено осигурање, војни осигураници при пријему показују само прописно оверену здравствену књижицу као једини валидан документ”.

 

 
Ексклузивно: Текст уводника из наредног броја ,,Војног ветерана”
петак, 21 октобар 2016 09:40
У току је акција прикупљања потписа за народну иницијативу којом се започиње акција за враћање пензија на ниво пре доношења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. С обзиром на тренутак у којем се одвија ова акција, први пут чинимо изузетак тако што објављујемо уводник броја ,,Војног ветерана” који креће у штампарију.
 
Објашњење за употребу идентификационих картица здравственог осигурања
уторак, 18 октобар 2016 09:09
После дописа које је Удружење војних пензионера Србије упутило Фонду за социјално осигурање војних осигураника поводом употребе идентификационих картица здравственог осигурања, из те установе стигло је следеће објашњење:

,,Фонд за социјално осигурање војних осигураника је током 2010. и 2011. године војним осигураницима издао одређени број картица здравственог осигурања. Једном делу картица важност је истекла у 2015. години, а другом делу картица истиче у 2016. години.

С обзиром да постојећим картицама здравственог осигурања није могуће продужити рок важења, Фонд за социјално осигурање војних изасланика је у обавези да приступи опозиву сертификата за картице здравственог осигурања које су истекле, тј. Да изврши опозив свих израђених картица здравственог осигурања.

 
Нека објашњења у вези са спровођењем поступка за народну иницијативу
среда, 12 октобар 2016 10:31
Из неколико организација Удружењу војних пензионера Србије пристигло је питање да ли је приликом попуњавања обрасца списка оних који подржавају народну иницијативу обавезно уношење и јединственог матичног броја и броја личне карте. Наш одговор је да је довољно унети само један од та два податка, али да је убедљивије када се наведу оба броја.

Такође наводимо потребу, односно обавезу, да сваки списак има заглавље, јер ће само такви документи бити прихваћени.

Још једном наводимо да право потписа имају сви грађани са правом гласа. С обзиром на чињеницу да је организовано више места за прикупљање потписа, редни бројеви на списковима уписаће се приликом формирања јединственог списка.

 

 

 
Додела социјалне и хуманитарне помоћи у септембту 2016. године
уторак, 11 октобар 2016 10:33
На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 7. октобра 2016. године, размотрио захтеве достављене усептембру 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели јенократне социјалне и хуманитарне помоћи:
 
Обраћање УВПС кориницима војне пензије
четвртак, 06 октобар 2016 09:48

ПОДРЖИМО И ПОТПИШИМО НАРОДНУ ИНИЦИЈАТИВУ

ЗА ВРАЋАЊЕ УМАЊЕНИХ ПЕНЗИЈА

Ускоро ће две године од како су, уз помоћ параграфа једног од најкраћих закона икада донетих на овим просторима (Закон о привременом уређивању начина исплате пензија), умањене пензије, осим онима чија су месечна примања била до 25.000 динара. Та мера довела је у веома тежак економски положај огромну већину грађана који су деценијама улаћивали у одговарајући фонд, како би били збринути у трећем добу. Овим законом просечна војна пензија смањена је за око 15,6 одсто, а обухваћено је 96 одсто корисника војне пензије.

 
Предлог народне иницијативе надлежним државним органима
четвртак, 06 октобар 2016 09:35

 

УДРУЖЕЊЕ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ГЛАВНИ ОДБОР

11000 Београд, Браће Југовића бр. 19

Тел.факс: 011/3228-076

mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

___Број ________

_________ 2016. године

 

 

ПРЕДЛОГ НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ДА СЕ НЕОДЛОЖНО, ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ, ДОНЕСУ СЛЕДЕЋИ ЗАКОНИ:

 

  1. Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија(„Службени гласник РС“, бр. 116/14) и
  2. 2. Закон о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању(„Службени гласник РС“, бр. 34/2003,64/2004,84/2004,85/2005,101/2005,63/2006,5/2009,107/2009,101/2010,93/2012,63/2013,102 /13, 75/2014 и 142/2014), којим се брише члан 80б тог закона.

 

 

Р а з л о з и
 
При крају припреме за народну иницијативу
четвртак, 06 октобар 2016 09:25

У Удружењу војних пензионера Србије врше се последње припреме за организовање прикупљања 30.000 потписа за подношење народне иницијативе за престанак важности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија (,,Службени гласник РС”, бр 116/14) и брисање члана 80б Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Општинским и градским организацијама УВПС упућени су потребни материјали са инструкцијом за поступање. Између осталог општинске и градске организације формираће одборе за прикупљање потписа.

Очекује се масован одзив корисника војне пензије и чланова њихових породица. Право поптиса имају сви пунолетни чланови породица, али и сви грађани (са правом гласа) који подржавају иницијативу за враћање умањених пензија.

 

 
Обележена 23-годишњица оснивања Удружења војних пензионера Србије
понедељак, 19 септембар 2016 11:28
У Свечаној сали Дома Војске Србије, испуњеној до последњег места, у Београду је 16. септембра одржана Свечана академија којом је обележено 23 године од оснивања Удружења војних пензионера Србије. Између многих званица свечаности су присуствовали бригадни генерал Стојан Коњиковац, начелник Управе за људске ресурсе ГШ ВС, пуковник Небојша Николић, секретар МО, Драгиша Дабетић, директор Фонда за СОВО, пуковник Слађан Ристић, начелник Управе за традицију, стандард и ветеране, пуковник др Драган Динчић, заменик начелника ВМА пуковник др Бранко Илић, представник Управе за војно здравтсво МО, Иван Мимић, директор Сектора у Републичком фонду за ПИО, генерал-потпуковник у пензији Златоје Терзић, председник ИО Клуба генерала и адмирала Србије, генерал-мајор у пензији Милорад Кутлешић, председник УВП у Републици Српској, пуковник у пензији Павле Бандовић, председник УВП у Црној Гори, пуковник др Братољуб Бркљача, управник ВМЦ Нови Сад и пуковник Стевица Карапанџин и директор Медија центра ,,Одбрана”.
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 9 od 42