Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 122 gostiju na mreži
Обраћање поредседника УВПС председници Уставног суда Србије
петак, 22 фебруар 2019 15:36

Председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац данас је упутио допис председници Уставног суда Србије госпођи Весни Илић Прелић следеће садржине:

,,Удружење војних пензионера Србије поднело je Уставном суду, 25. априла 2016. године, Иницијативу за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређењу начина исплате пензија (,Службени гласник РС’, бр. 116/2014), поводом које је оформљен предмет IУз-351/2015.

 

О наведеној иницијативи, према нашим сазнањима,Уставни суд није расправљаони у 2018. години. Мишљења смо да су се стекли услови да Уставни суд о инцијативама расправља и донесе одговарајућуодлуку.

Молимо да нам на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 54/07, 104/09 и 36/10), доставите информацију о томе када ће Уставни суд одлучивати о поднетој иницијативи".

 

Додај коментар