Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 153 gostiju na mreži
Поништена првостепена пресуда из Бачке Паланке
четвртак, 14 фебруар 2019 11:03
Виши суд у Новом Саду усвојио је жалбу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и преиначио првостепену пресуду Основног суда у Бачкој Паланци којом је раније пресуђено да Р. Фонд ПИО пензионеру Ј. М. врати износ који му је ускраћен по закону о умањењу пензија из 2014. Овом одлуком одбијени су тужба и захтев за исплату. Виши суд је, како је објављено у једном дневном листу, овакву одлуку донео јер је оценио да је РФ ПИО само поштовао Закон о привременом уређивању начина исплате пензија који је и прописао исплату умањених пензија. Виши суд је, образлажући своју одлуку о одбијању тужбе пензионера за враћање одузетог дела пензије, оценио да у поступању РФ ПИО није било незаконитог и неправилног рада.

Подсетимо, у децембру прошле године Основни суд у Бачкој Паланци донео је првостепену пресуду којом је наложено Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање да пензионеру Ј. М. надокнади износ који му је смањен од износа пензије применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.

Иначе, пресуда Основног суда у Бачкој Паланци прво је стигла у Апелациони суд у Новом Саду да би се он 10. јануара ове године прогласио ненадлежним јер се радило о спору мале вредности након чега је предмет проследио Суду у Новом Саду.

Подносилац тужбе може да поднесе уставну жалбу и у случају да Уставни суд одбаци жалбу може се обратити Европском суду за људска права.

Уставни суд још увек није донео одлуку по иницијативи УВПС за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности Закона о привременом уређењу начина исплате пензија са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима. Иницијатива је поднета 25. 04 2016. године и након неколико обраћања, обавештавани смо да ће иницијатива бити разматрана у другом, а потом у трећем кварталу 2017. године, али то није реализовано. Обавештени смо да ће иницијатива бити разматрана у периоду јануар - март 2018. али то није реализовано,  јер за седницу Великог већа УС није пријављен предлог одлуке.

УВПС ће се ускоро обратити Уставном суду и захтевати да се по поднетој иницијативи донесе одлука.

 

 

Додај коментар