Министарство одбране Републике Србије (Управа за традицију, стандарад и ветеране) нашем Удружењу доставило је акт - јавни оглас  од 6. 11. 2018 г. у  којем је достављена Одлука о расподели неуређених станова у закуп са пресеком стања на дан 30 новембра.2018.

Градским и општинским организацијама доставиће се Преглед  НЕУРЕЂЕНИХ  станова у закуп на неодређено време опредељних за доделу заинтересованим лицима. Дојављено је укупно 52 стана, од чега је у Београду опредељено 19, у Бачкој Тополи 3, Б. Цркви 1, Београд 19, Бечеју 1, Боговађи 1, Ваљеву 3, Гудурици 1, Кикинди 1, Књажевцу 2, Крагујевацу 1, Краљеву 1, Мокрину 1, Неготину 1, Пожаревцу 1, Ваљеву 3, Гудурици 1,Кикинди 1, Књажевцу 2, Крагујевцу 1,Краљеву 1, Мокрину 1, Неготину 1, Сенти 3, См.Паланци 1, Сомбору 3, Ср.Митровици 2, Српском Итебеј 3, Ћуприји 1,  Ужицу 1, Чачку 1.

 

Право за пријављивање на јавни оглас имају лица:

- која имају закључак за стан у стмбеном органу МО и немају никакав стан и

- лица која користе неодговарајући стан у ЗАКУП  на неодређено време из стамбеног фонда.

Управа за Инфраструктуру МО  омогућиће заинтересованим лицима разгледање станова у периоду од 9.11 до 19. 11. 2018 г  на основу прегледа датог у табеларном прегледу дојављених станова у прилогу овог акта.

Заинтересовано лице може да се определи за доделу припадајућег или мањег стана.

Образац изјаве биће достављен општинским и градским организацијама, а попуњава се за три стана са обавезном констатацијом да се жели искључиво неки од та три наведена стана. Изјава се оверава код јавног бележника и доставља се на адресу која је наведена у изјави.

Разгледање понуђених станова омогућиће Управа за инфраструктуру МО  у периоду од 9.11 до до 19.11. 2018 , са конкретним временом и датумом за сваки стан.

Крајњи рок за подношење изјаве је 30. новембар  2018 г.

За сва нејасна питања можете се обратити  председнику Извршног Одбора ГО УВПС путем  телефона 011/630 50 96 и  мобилним 064/ 8171 301, или лично у Удружењу Војних пензионера Србије у Дому Војске, ул. Браће Југовића бр.19. у Београду, а у осталим местима у градским и општинским организацијама